19. ročník výstupu na Pustý hrad

 

Prvý jesenný víkend sa uskutočnil už 19. ročník výstupu na Pustý hrad vo Zvolene. Okrem prehliadky Pustého hradu sa už tradične konala vo veži  na Dolnom Pustom hrade svätá omša. Napriek už chladnejšiemu počasiu, bola účasť na podujatí hojná.

 

 

Pustý hrad alebo (starý) Zvolenský hrad je hradný komplex v katastrálnom území mesta Zvolen nad sútokom Hrona a Slatiny. Skladá sa z dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha. I keď ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi ale aj svetovými hradmi vystavanými na vrchoch, je pravdepodobne najväčší (sýrsky Krak des Chevaliers má rozlohu cca 2,7 ha a pritom ide skôr o pevnosť ako hrad). Archeologický výskum tu od roku 2009 realizuje Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, vysunuté pracovisko Zvolen.

Pridať nový komentár