Bratislavská PEVŠ privíta vrcholný svetový právnický kongres

BRATISLAVA 17. júla (WBN/PR) - Bratislava a Viedeň privítajú vrcholné právnické podujatie - 19. Svetový kongres Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva (20.-26. jú

la 2014). Slovenskú časť konferencie (23. júla) organizuje na svojej pôde Paneurópska vysoká škola v Bratislave. Záštitu nad podujatím drží rakúsky spolkový prezident Heinz Fischer. 

Organizátorom kongresu sú Interdisciplinárna asociácia komparatívneho a súkromného práva (IACPIL) v spolupráci s Viedenskou univerzitou, Švajčiarskym inštitútom komparatívneho práva a Paneurópskou vysokou školou. 

Na kongrese sa bude diskutovať o aktuálnych globálnych témach ako prelievanie ziskov, regulácia migrácie obyvateľstva, ústavné spory a ich riešenie, či vplyv korupcie v medzinárodnom obchode. Na bratislavskej Paneurópskej vysokej škole (na Tomášikovej ul.) sa v stredu (23.7.) uskutoční panelová diskusia na tému "Vplyv systémových zmien v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti právnej vedy a náuky". Diskutujúcimi lektormi budú významný český ústavný právnik a dlhoročný sudca Českého ústavného súdu Pavel Holländer, český právnik a sociológ, profesor na University of Wales (prednášal na Stanforde, Berkeley, University of California, či New York University) Jiří Přibáň a renomovaný maďarský odborník na ľudské práva, profesor práva na ELTE v Budapešti (ktorý pôsobil o. i. na univerzite v Princetone, či v Transatlantickej akadémii vo Washingtone D.C.) Gábor Halmai. Predsedajúcim bratislavského podujatia bude Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow, LL.M., generálny tajomník Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva (IACL), profesor medzinárodného práva súkromného a výkonný riaditeľ Max Planck Inštitútu pre komparatívne a medzinárodné právo súkromné v Hamburgu. Odbornej časti sa zúčastní viac ako 80 právnických kapacít z 36 krajín a bude prebiehať v angličtine. 

"Je pre nás obrovskou poctou, že sa Paneurópska vysoká škola môže spolupodieľať na organizácii takého dôležitého medzinárodného právnického podujatia a zaraďuje tým Slovensko na mapu svetovej právnej vedy. Osobitne sme radi, že na Kongrese vystúpi aj pedagóg Fakulty práva PEVŠ, prof. Holländer. Veríme, že Medzinárodný kongres komparatívneho práva prinesie okrem nových poznatkov i neoceniteľné nové kontakty s odborníkmi svetového významu," vyjadril sa prof. J. Svák, DrSc., rektor Paneurópskej vysokej školy. 

Delegátov okrem odbornej časti programu čaká aj oficiálne prijatie u primátora Bratislavy M. Ftáčnika a kulinársko-degustačné popoludnie v Malokarpatskej vinárskej oblasti. 

Viac o kongrese nájdete na http://www.paneurouni.com/sk/pevs/aktuality/vystavy-ini-podujatia/medzinarodny-kongres-svetovej-akademie-komparativneho-prava.html

 

Zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/846401-bratislavska-pevs-privita-vrcholny-svetovy-pravnicky-kongres/

Best Authentic Sneakers | Nike News

Pridať nový komentár