CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Výborom pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERNom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky spoločne usporiadali výnimočnú konferenciu CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorá sa uskutočnila 24. marca 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave za účasti reprezentantov z CERNu, vyššie spomenutých inštitúcií, ďalších zainteresovaných slovenských inštitúcií z oblasti akadémie aj priemyslu, a samozrejme slovenských firiem s potenciálom a záujmom spolupracovať s CERNom v oblasti verejného obstarávania a transferu vedomostí a technológií.

Medzi zúčastnenými  záujemcami o spoluprácu s CERNom boli aj konatelia firiem, ktorí sú členovia Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. So záujmom si spolu s prezidentom ZKPM SR, Pavlom Faktorom vypočuli zaujímavú prednášku a prezentácie Slovenských firiem, ktoré už spoluprácu s CERNom nadviazali.

Cieľom podujatia, ktoré bolo na Slovensku prvé svojho druhu, bolo utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. Hlavným zámerom bolo zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zakázok pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o všetkých možnostiach dodávok do CERNu a prehĺbenie spolupráce medzi CERNom a slovenským priemyslom.

Konferencia bola bohatá na fakty a všetci naši členovia si so sebou odnášali mnoho zaujímavých a užitočných poznatkov.

 

 

Asics footwear | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp

Pridať nový komentár