Ján Figeľ, prvý podpredseda vlády a predseda KDH, predstavil svoju knihu V centre spoločnej Európy

Ján Figeľ predstavil v Trenčíne svoju knihu s názvom V centre spoločnej Európy. Prvý podpredseda vlády, minister dopravy a predseda KDH sa pri jej krste vyznal zo svojho vzťahu k Európe, prízvuk kládol na jej hodnoty aj dôležitosť pre našu krajinu.

Kniha nesie názov V centre spo­ločnej Európy. Ste presvedčený o tom, že tu má svoje miesto aj naša krajina?

 Kultúrne, mentálne aj ľudsky určite áno. Názov knihy vyjadruje moje presvedčenie, z tohto pohľadu sa naša krajina a naši ľudia môžu hrdo cítiť v centre spoločnej Európy. Mali sme tu už takých, čo vykriko­vali, že sú v strede Európy, ďalší zapaľovali vatry, pričom nikto ich do tejto Európy nechcel ani nevolal. Nepochopili, že Európa nie je o geografii, ale o hodnotách, ktoré ak platia a rozvíjame ich spolu ďalej, môžu nás spájať. Ak to tak nie je, tak nás rôzne postoje rozdeľujú a neskôr aj likvidujú.

Boli ste prvým slovenským eu­rokomisárom, ako vníma Európa našu krajinu?

V Európe nezáleží na tom, či ste veľkí alebo malí, či ste v strede alebo na jej okraji. Európa je o šikovných ľuďoch, o príležitostiach. Je na kaž­dom subjekte, od firiem, cez univer­zity, až po obce a mestá, ako dokážu rozširovať sféru svojich vzťahov, s kým spolupracujú, alebo či len medzi Dunajom a Tatrami nariekajú, že to nejde. Slovensko má vo vzťahu k Európe obrovské možnosti a vôbec nehovorím iba o čerpaní eurofondov.

Vo svojom preslove ste poukáza­li na európske dejiny a konflikty, ktorými sú presiaknuté. Hovorili ste o nebezpečenstve, ktoré plynie z ľahostajnosti a nevedomosti.

- Dnes máme mier, ktorý možno vnímame ako samozrejmosť. Slobo­da ale neprišla sama od seba. Mnohí sa pre ňu museli obetovať. Pravda a láska nech víťazí nad lžou a nenávis­ťou - na tom by nám malo záležať. Európa, a aj my Slováci, ak sa bude­me učiť zo svojich dejín, tak pôjdeme dopredu. Pravdu nesmieme odvrhnúť, sloboda musí ísť ruka v ruke spolu so zodpovednosťou. Pravidlá musia vy­chádzať v ústrety aj slabším, my teraz sedíme pri európskom stole ako rov­ný s rovným. Európa bola najsilnej­šia vtedy, keď stavala na vzdelaní a kultúre a v tom treba pokračovať, aby sme boli vzorom aj inšpiráciou pre okolitý svet.

Povedali o knihe:

 Richard RYBNÍČEK, primátor Trenčína:

- Knihu Janka Figeľa som si prečítal, preto viem, že môže priniesť pokoj aj radosť, ale hlavne rozšírenie obzoru. Tiež mi pomohla uvedomiť si, aké dôležité je niekedy viac vnímať, viac čítať, viac poznať ako len súdiť na základe nejakého pocitu. To totiž robíme s ľahkosťou a obľubou - vidíme, počujeme a odsúdime... A to si nesmieme dovoľovať. Želám si, aby každý, kto si prečíta túto kni­hu, v nej videl aj kus človeka, ktorý ju napí­sal a videl v ňom aj nádej pre túto krajinu. Janko Figeľ dokázal veľmi veľa a verím, že ešte aj dokáže. Myslím si, že knižku si ne­stačí iba prečítať, treba si ju naštudovať. Je v nej veľa postrehov a skúseností, z ktorých je možné čerpať užitočné poznatky. Je to kniha o konkrétnych rozhodnutiach a skúsenos­tiach nášho prvého eurokomisára.

Ján RIAPOŠ, predseda Slovenského paralympijského výboru, predseda Slo­venského zväzu telesne postihnutých športovcov:

- Ján Figeľ urobil vynikajúce meno Sloven­sku v zahraničí, kde je tiež vnímaný veľmi pozitívne. Spája nás veľa, prajem mu zo srdca, aby sa naplnili všetky jeho predstavy a túžby. Želania knihe by som zhrnul do jednej vety - inšpiráciu a vieru som v nej našiel ja a prajem každému, aby v nej našiel to isté čo ja.

Komentáre

Komentár: 
Myslím si, že naozaj je dôležité aké hodnoty vyznávajú naši politici ale aj tí európsky. Treba a oceňujem na pánovi Jankovi Figeľovi to, že sa nebojí v dnešnej dobe, kde sa ktosi snaží nastoliť liberalizmus, hovoriť o skutočných hodnotách, mravnom živote a slušnej spoločnosti. Všetko dobré Vám prajem aj s mojou rodinkou. Simonka P.

Komentár: 
Ak môžem vyslovím svoj názor. Skutočne sme v poslednom čase svedkami veľkého množstva rozvodov na Slovensku. V porovnaní s českými susedmi sme na tom o niečo lepšie. Slovensko dnes potrebuje politikov ako Ste aj Vy pán Figeľ, ktorý budú hovoriť a pripomínať aj mladej generácii fakt a životnú pravdu, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Veď existuje niečo krajšie ako mama deti a otec pospolu? Pekný deň a veľa sily do každodenných dní!

Komentár: 
Úplne súhlasím s pánom J. Figeľom. Treba hľadať, bojovať a žiť pravdu. Dnešný svet potrebuje bojovníkov, ktorí budú bojovať za pravdu a lásku. Človek by mal žiť v pravde. Láska k blížnemu a aj cudziemu človeku by mala dominovať v medziľudských vzťahoch.

Komentár: 
"naša krajina a naši ľudia môžu hrdo cítiť v centre spoločnej Európy". Hrdosť tá nám často chýba. Nemáme sa začo hanbiť, treba aj trošku takej zravej hrdosti a povzbudzovať ostatných spoluobčanov.

Pridať nový komentár