Ján Figeľ, prvý podpredseda vlády a predseda KDH si užil koncert detských a mládežníckych spevokolov

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo zvolene zaplnili uplynulú sobotu rodiny s deťmi. Do hľadiska ich prilákala prehliadka spevokolov z Banskobystrického kraja pod názvom „Spevom k srdcu, srdcom k Bohu“. Medzi viacerými vzácnymi hosťami boli Mons. Marián Bublinec, poslanec NR SR Peter Muránsky a záštitu nad celým podujatím prevzal prvý podpredseda vlády a predseda KDH Ján Figeľ.

Vo Zvolene vystúpilo dvanásť detských a mládežníckych spevokolov. Ľudia tlieskali umeniu viac ako dvoch stoviek účinkujúcich. Ako sa milý koncert páčil vám?

Mňa veľmi teší, ako sa uchytila myšlienka podpory detských a mládežníckych spevokolov pri farnostiach, reakcie sú zo všetkých strán len a len pozitívne. Vyše 440 zborov sa zapojilo do celoslovenskej aktivity, ktorá im pomáha dotvárať aj techničke prostredie, a tiež zázemie na ďalšiu pracú. Aj takto podporujeme mladých ľudí, ktorým záleží na tom, ako žijeme a čo žijeme. Dnes veľa mladých trávi čas pri drogách, hazardných hrach alebo len tak, bezmyšlienkovite. Preto je veľmi dôležité, aby naša mládež nielen hľadala a nachádzala zmysel aj v tradíciách či dedičstve po rodičoch, ale aby zároveň prinášala vlastne presvedčenie a obohacovala ho o vlastnú tvorivosť. Kultúra patri na vrchol pyramídy ľudských hodnôt. Ekonomika je síce každodennou nevyhnutnosťou, lebo potrebujeme chlieb, obživu, pracú, ale kultúra dáva zmysel našim vzťahom a nášmu životu. Preto je dôležitá vychová a osobitne mladšej generácie pre zmysel kultúry.

Vy máte ku kultúre veľmi blízko, o prijatí záštity nad týmto podujatím ste veľmi nepremýšľali.

Slovenska kultúra je dominantne poznačená a inšpirovaná kresťanstvom. Sám rad spievam, preto dokážem oceniť tých, ktorí vedia svoje emócie vyjadriť pravé cez spev. Mladi ľudia po celom Slovensku rozvíjajú svoj talent a aj takto povzbudzujú, inšpirujú aj obveseľujú okolie. Chceli sme takéto podujatie zorganizovať vo viacerých krajoch, preto verím, že sa z neho zrodí pekná tradícia, lebo takýchto zborov je veľa. Sú len malo poznane a malo podporovane, preto som presvedčený, že pravé takéto podujatie im pomôže nielen k prezentácii, ale aj k skvalitňovaniu ich umenia.

Boli ste prvým slovenským euro komisárom, v Bruseli ste viedli agendu kultúry. Ako sa k podpore takýchto projektov pre mládež stavia Európska únia?

 Už historicky je Európa vnímaná cez kultúru, cez optiku kultúrnej rozmanitosti môžeme o nej hovoriť dokonca ako o veľmoci. Päť rokov vo funkcii komisára pre kultúru v rámci EU ma utvrdilo v presvedčení, že aj naše Slovensko prináša do únie kultúru. Je veľmi dôležitá pre našu identitu, no ak ju chceme ďalej nielen rozvíjať, ale aj ponúkať v jej plnej krase, musíme sa o ňu starať. A pravé tento moment ma priviedol k myšlienke, aby sme podporili tieto koncerty. Verím, že je to len začiatok na novej ceste a že tato prehliadka prinesie nove povzbudenie pre spevokoly po celom Slovensku.

Komentáre

Komentár: 
Dobrý deň.....ked to mal byt zaciatok cesty kedy sa uskutoční opat takáto prehliadka?

Pridať nový komentár