Ján Hudacký, podpredseda KDH: „Chceme dať veľké výhody malým podnikateľom.“

V Trnave sa stretli zástupcovia živnostníkov a malých firiem s prvým podpredsedom vlády a predsedom KDH Jánom Figeľom a podpredsedom KDH pre hospodárstvo a financie Jánom Hudackým. Hlavnou témou diskusie boli možnosti zjednodušenia a zefektívnenia podnikania na Slovensku. Ján Hudacký sa v rozhovore podelil o svoje pocity.

Problematike a aktuálnym témam, ktoré trápia živnostníkov a malé firmy, venujete veľa času aj priestoru. Aké sú vaše očakávania z týchto diskusií?

Podpora živnostníkov a malých podnikateľov je spolu s ambíciou ozdravenia hospodárenia štátu a verejných financií spolu s presadzovaním účinných sektorových politík základným pilierom našej hospodárskej politiky. Chceme dať veľké výhody malým podnikateľom. Živnostníkom a malým firmám môže zjednodušiť podnikanie zavedenie dobrovoľných licencií. Tiež máme pripravené výrazné uľahčenie prístupu k finančným zdrojom prostredníctvom mikropôžičkového programu Národnej agentúry rozvoja malých a stredných podnikov a do tretice spomeniem zriadenie inštitútu ombudsmana v záujme ochrany ich práv a záujmov.

Spomínate zavedenie dobrovoľných licencií, čo ním sledujete a na akej báze by celý systém fungoval?

Licenciami sledujeme zjednodušenie podnikateľskej činnosti pre živnostníkov a malé firmy, výrazne by sa napríklad obmedzila byrokracia, ktorá často núti malých podnikateľov zatvárať svoje živnosti. Licencia by do určitého obratu kryla daňové a odvodové povinnosti, bude to vlastne taký jednorazový paušálny poplatok. V priebehu roka by sa teda nemuseli platiť žiadne odvody, až na jeho konci by podnikatelia podali jednoduché zúčtovanie. Týmto systémovým krokom živnostníkov výrazne odbremeníme, vďaka čomu sa budú môcť venovať tomu, čo najlepšie vedia - budú si môcť konečne robiť iba svoju prácu. Navyše, štát vyberie cez tieto paušálne poplatky oveľa viac zdrojov ako doteraz a pozitívom je určite aj fakt, že pri takto nastavených podmienkach nebudú mať malí podnikatelia a živnostníci dôvody, aby sa vystavovali riziku neplatenia.

V diskusii rezonovali aj otázky k možnostiam získavania finančných zdrojov. Vy sám ste zástancom obnovy mikropôžičkového programu. Ktoré pozitíva prevládajú?

Mäkké pôžičky budú slúžiť na rozbeh podnikania, príp. jeho rozvoj v regiónoch a s dôrazom na tie s najväčšou nezamestnanosťou, kde sú práve živnostníci a malé firmy rozhodujúcim zdrojom zamestnanosti. A zlepšenie prístupu k týmto finančným zdrojom podporí aj rodinné firmy, ktoré sú pre štát veľmi dôležité.

KDH prichádza aj s témou ombudsmana. Ako si predstavujete jeho fungovanie?

V podnikateľskom prostredí na Slovensku znie slovo ombudsman zatiaľ cudzo, rozhodne si ale viem predstaviť jeho prínos. Bude obhajovať práva a záujmy živnostníkov a malých podnikateľov pred svojvôľou úradov a neserióznym konaním veľkých podnikov. Mal by sa podieľať na stransparentnení podnikateľského prostredia, bude kooperovať so živnostenskými organizáciami a významne podporovať tvorbu podnikateľskej legislatívy. Okrem toho chceme ochraňovať živnostníkov a malých podnikateľov pred druhotnou platobnou neschopnosťou, a tiež zastaviť diskrimináciu slovenských podnikateľov zo strany štátu. Zavedenie pripravovaných zmien navyše vyvráti negatívny obraz o živnostníkoch, ktorí sú skutočnými tvorcami hodnôt.

Nike footwear | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp

Pridať nový komentár