Konferencia CERN 24.3.2015

Vážená pani / Vážený pán,

CVTI SR v mene delegácie SR v CERNe a v mene zástupcov Slovenska v európskej organizácii pre jadrový výskum CERN má tú česť informovať Vás o pripravovanej výberovej konferencii, na účasť na ktorej si Vás zároveň dovoľujeme pozvať.

Počas viac ako dvadsiatich rokov svojho členstva Slovensko v CERNe zaznamenalo veľké úspechy a vynikajúce výsledky vo vede.

V súčasnosti je však obrovský potenciál slovenského priemyslu, ktorým môže prispieť k činnostiam v CERNe, zhodnotený len čiastočne a návratnosť príspevku Slovenska do CERNu je využitá na menej ako polovicu.

 

S úmyslom vytvoriť podmienky na to:

1. aby sa ročný príspevok Slovenska do CERNu vrátil do slovenskej ekonomiky vo forme dodávok výrobkov a služieb slovenského    priemyslu do CERNu,

2. aby sa obnovila alebo začala nová spolupráca medzi CERNom a slovenskou podnikateľskou a akademickou sférou,

3. aby sa rozšírila malá skupina firiem, ktoré majú reálny záujem obchodovať s CERNom, a nadviazať na vynikajúce výsledky z minulosti,

4. aby sa utužila a rozšírila spolupráca CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií,

5. aby boli slovenské firmy informované o všetkých možnostiach dodávok svojich výrobkov a služieb do CERNu a bola umožnená nová            spolupráca medzi CERNom a slovenským priemyslom,

6. aby boli slovenské vedeckovýskumné inštitúcie a firmy oboznámené  s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých     objavov a technológií vyvinutých z výsledkov základnému výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre blaho celej spoločnosti)    nielen z CERNu, ale aj v rámci celej komunity v oblasti fyziky vysokých energií, ktorej je CERN súčasťou,

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, delegácia SR v CERNe a európska organizácia pre jadrový výskum CERN sa dohodli na zorganizovaní svojho druhu ojedinelej konferencie CERN - Slovakia Event 2015 / CERN a Slovensko 2015, ktorá pozostáva z dvoch samostatných podujatí. Prvým je 

 

CERN – SLOVAKIA INDUSTRY AND KNOWLEDGE TRANSFER EVENT

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

 

ktoré sa uskutoční 24. marca 2015 od 9:00 do 18:00 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej 19 v Bratislave za účasti čelných predstaviteľov z CERNu, uvedených ministerstiev, Obchodnej komory SR, ďalších zainteresovaných slovenských inštitúcií z akademickej sféry a priemyslu, slovenských firiem s potenciálom a záujmom spolupracovať s CERNom v oblasti verejného obstarávania a transferu vedomostí a technológií.

 

Prednášky sú rozdelené do štyroch sekcií:

 

Sekcia 1: Verejné obstarávanie – Dodávky do CERNu

Sekcia 2: Slovenský priemysel – možnosti spolupráce s CERNom

Sekcia 3: Transfer vedomostí a technológií

Sekcia 4: Transfer technológií na Slovensku

 

Zástupcovia firiem budú mať možnosť prezentovať svoje propagačné materiály a počas podujatia individuálne rokovať s delegáciou CERNu v samostatnej miestnosti. Po ukončení programu po 18:00 je plánovaná spoločná večera s ochutnávkou pezinských vín a miestnych špecialít.

 

Dovoľujeme si Vás láskavo požiadať o vyplnenie údajov do priloženej tabuľky (v prílohe) vpísaním symbolu A pre oblasť, v ktorej ste aktívny a v ktorej by ste mali záujem o spoluprácu s CERNom.

 

Svoj vážny záujem o účasť na podujatí: prosíme potvrďte do 18. 2. 2015 zaslaním emailu s vyplnenou pripojenou tabuľkou v prílohe na adresu adriana.shearman@cvtisr.sk

 

Na otázky súvisiace s podujatím Vám  ochotne zodpovie Mgr. Miroslav Kubiš, mobil: 0917 36  284,  tel.: 02 69 253 110 alebomiroslav.kubis@cvtisr.sk.

Organizačný výbor CERNu zašle vážnym záujemcom o účasť na podujatí oficiálnu pozvánku s podrobným programom.

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Vopred ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutie.

príloha

 

Adriana Shearmanová

 

 

Ing. Adriana Shearman, CSc. / Dr. Adriana Shearman

Odbor transferu technológií / Department for Technology Transfer

Centrum vedecko-technických informácií SR /

Slovak Centre of Scientific and Technical Information

Lamačská cesta 8/A,  SK - 811 04 Bratislava, Slovak Republic, EUROPE

email: adriana.shearman@cvtisr.sk

skype: Adrikash

tel.: 02 69 253 133 / 00421 2 69 253 133

www.cvtisr.sk

http://www.nptt.sk

short url link | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men

Pridať nový komentár