Kresťanskí podnikatelia ďakovali za Božie požehnanie v Bratislave

Na sviatok sv. Jána Almužníka 23. januára 2018 sa kresťanskí podnikatelia, manažéri a živnostníci z regiónov Slovenska zúčastnili na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave, aby ďakovali za Božie požehnanie počas uplynulého roka v službe pre spoločné dobro, pri posilňovaní ich rozhodnutí vykonávať svoje povolanie v zhode s evanjeliom, podľa sociálnej náuky Cirkvi ako i za mnohé milosti v osobnom a rodinnom živote. 

 

Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský bratislavský arcibiskup metropolita, ktorý počas homílie poukázal na odkaz sv. Jána Almužníka pre našich podnikateľov, manažérov a živnostníkov. Poďakoval im za vytváranie pracovných príležitostí, poskytovanie vhodnej práce pre otcov, matky i ostatných občanov na Slovensku a tým zabezpečovanie potrebných materiálnych podmienok pre naše rodiny. Vyzdvihol a ocenil, ochotu zriekania sa časti hmotného bohatstva v prospech chudobných a núdznych.

Kresťanskí podnikatelia, živnostníci a manažéri sa čítaním Božieho slova, prednesením prosieb i prinesením obetných darov – svojich produktov, aktívne zapojili do slávenia svätej omše. Prítomní zástupcovia Združenia kresťanských podnikateľov, manažérov SR si vyprosovali Božiu pomoc pri rozvíjaní svojej činnosti, za štedré Božie požehnanie pre seba i svoje rodiny ako i silu pri napomáhaní spoločnému dobru v našej spoločnosti.

Na záver Pavol Faktor, prezident ZKPM SR, poďakoval arcibiskupovi Zvolenskému, Mons. Jozefovi Haľkovi, pomocnému bratislavskému biskupovi i ostatným kňazom za duchovnú službu i vyprosovanie potrebných milosti a uštedrené požehnanie. Zúčastnení kresťanskí podnikatelia, manažéri i živnostníci sa pri osobných rozhovoroch s našimi duchovnými otcami pozdielali o svojich úspechoch ako i starostiach, ktoré ich v služobnom, či osobnom živote sprevádzajú.

 

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/krestanski-podnikatelia-dakovali-za-bozie-pozehnanie-v-bratislave/1286792

Nike shoes | Men’s shoes

Pridať nový komentár