Minister dopravy a predseda KDH Ján Figeľ odštartoval historicky najväčšiu obnovu mostov na Slovensku

Prvý podpredseda vlády, minister dopravy a predseda KDH Ján Figeľ pri moste v Červeníku odštartoval v histórii Slovenska najväčšiu obnovu mostov. V rámci nej by malo byť zrekonštruovaných 45 mostných objektov, ktoré sú v súčasnosti v havarijnom stave. O smelom projekte sme sa zhovárali s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Pavlom Pavláskom. Prebieha rozsiahla rekonštrukcia mostov na Slovensku, nás však zaujíma, aký prínos bude mať pre tento región most Červeník.

Most Červeník je jeden z kľúčových mostov, ktorý je na ceste I. triedy. Zachytáva tranzitnú aj medzinárodnú dopravu a keďže v terajšom stave je znížená jeho nosnosť, je potrebné aj pri nejakých väčších donáškach vozidiel obmedzovať dopravu. Jeho nosnosť sa po rekonštrukcii zvýši z 32 na 35 ton, to znamená, bude môcť prenášať vyššie záťaže. Zároveň sa zvýši a predĺži životnosť a navyše vznikli aj pracovné príležitosti pre zhotoviteľa a subdodávateľov, čím sa oživil tento región.

Aké sú celkové náklady opravy a rekonštrukcie mostu Červeník?

Celkové náklady na rekonštrukciu by mali dosiahnuť zhruba 30 miliónov eur. Obnova bude financovaná z eurofondov v rámci Operačného programu Doprava. Najviac finančných prostriedkov na opravy bude smerovať do Žilinského a Prešovského kraja. V Žilinskom kraji čaká na rekonštrukciu 17 mostov, v Prešovskom 10. V Nitrianskom kraji prejde rekonštrukciou päť mostov, v Banskobystrickom štyri a po tri mosty budú rekonštruované v Trnavskom, Košickom a Trenčianskom kraji. Rekonštrukcia je rozdelená na dve etapy, v prvej bude zrekonštruovaných 16 mostov. Vo verejnej súťaži vyhlásenej Slovenskou správou ciest (SSC) uspeli firmy Strabag, s. r. o., Alpine Slovakia, s.r.o. a Doprastav, a. s., s ktorými SSC podpísala zmluvy. Predpokladaná hodnota zákazky v súťaži bola 11,2 milióna eur, víťazní uchádzači ponúkli spolu sumu 6,1 milióna eur. Je to zhruba o 45% menej ako bola očakávaná suma. Tým, že sa nám podarilo vysúťažiť lepšie ceny, je možné, že sa nám podarí opraviť aj viac mostov.

Znamená to teda, že sa zvýši aj počet voľných pracovných miest v spomínaných lokalitách?

Pracovné príležitosti sa samozrejme zvýšia hlavne v krajoch, kde bude prebiehať rekonštrukcia. Týka sa to hlavne stavbárskych, montážnych a robotníckych profesií.

Čo všetko sa ešte plánuje v Trnavskom a Nitrianskom kraji zrealizovať?

Pripravuje sa komplexnejšia eliminácia bezpečnostných rizík na cestách v Trnavskom a Nitrianskom kraji. V regiónoch je relatívne veľký počet úsekov, ktoré sa úplne obnovia. Súťaž na obnovu ciest je už ukončená a podpisuje sa zmluva so zhotoviteľom. Znamená to teda, že v najbližšom čase nastane masívna oprava ciest, a tým eliminácie bezpečnostných rizík. Tieto rekonštrukcie prinesú obyvateľom vyššiu bezpečnosť na cestách, obmedzenie nehôd, pohodlnejšiu a komfortnejšiu jazdu pre vodičov a samozrejme, aj zníženie hlučnosti v oblastiach, ktoré znepríjemňovali ľuďom život. Čiže budeme mať v krajoch výrazne lepšie cesty.

Ak by ste sa mali obzrieť za starým rokom, na čo ste hrdý a čo považujete za výrazný projekt v tomto regióne?

Dominantným v tomto kraji je obchvat Trnavy, ktorý bol veľmi dôležitý, umožňuje odklonenie dopravy od časti, kde si zaslúžia chodiť obyvatelia, a nie nákladná doprava. Teším sa, že stavebne je táto stavba takmer ukončená. Je to jeden z výrazných eurofondových projektov, ktorý je prínosom nielen pre obyvateľov kraja, ale pre všetkých, ktorí cestujú do Trnavy. Ďalej sme sa podieľali a spolupracovali na sfunkčnení, respektíve overení národného systému dopravných informácií, čo považujem za dôležité v oblasti prínosu pre tento región.

bridgemedia | Nike Dunk High & Low - March 2010 Releases , Ietp

Pridať nový komentár