Peter Mach (KDH): „Pripravili sme program pre ľudí.“

Bol riaditeľom Národného centra pre informatiku a predsedom Štatistického úradu Slovenskej republiky. Od roku 2010 je vedúcim služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Peter Machako predseda Konzília KDH zastrešuje poradný tím expertov, výraznou mierou sa podieľal na tvorbe volebného programu. A práve o ňom sme sa rozprávali.

Stáli ste pri kreovaní volebného programu KDH, na ktoré oblasti ste kládli dôraz?

Za najdôležitejšie pre Slovensko v súčasnosti považujeme podporu vzniku nových pracovných miest a dôsledný boj proti korupcii. Pri tvorbe programu sme veľa diskutovali s odborníkmi z viacerých sfér, hľadali sme program, ktorý bude pre ľudí a ktorý zároveň ponúkne reálne východiská zo súčasnej krízy. Volebný program KDH je cestou pre Slovensko, ponúka napríklad konkrétne riešenia na vytváranie nových pracovných miest. Inštitút zamestnanosti sa vo februári obrátil na odborníkov z trhu práce, ktorí ako najlepšie vyhodnotili práve riešenia z dielne KDH. Expertom sa pozdávali viaceré. Spomeniem návrh, aby tých uchádzačov o zamestnanie, ktorých príslušný úrad práce nedokáže počas dvoch rokov  umiestniť na trhu práce, prebrali či už subjekty neštátnych služieb zamestnanosti, alebo špecializované centrá. Začína to prácou, slová predsedu KDH Jána Figeľa sú jasným signálom, že iba hľadanie reálnych východísk pomôže nájsť našej krajine cestu z krízy.

Trh práce deformuje vysoký počet nezamestnaných, existuje systémové riešenie na tento problém?

Pri dlhodobo nezamestnaných chceme motivovať zamestnávateľov odvodovými prázdninami. Dôraz však kladieme na celý ekonomický program, ktorý sleduje nielen vytváranie nových pracovných miest, ale aj podporu malých a rodinných podnikov a tiež živnostníkov. Ďalšie pracovné miesta dokážu priniesť investície do projektov v oblasti budovania infraštruktúry, čo potvrdzuje za posledný rok a pol v regiónoch aj výstavba diaľnic. Naša cesta pre Slovensko naozaj začína prácou, tu vidí KDH impulz pre krajinu.

A akým spôsobom teda chcete podporiť živnostníkov aj malé a rodinné podniky?

Je dôležité uvedomiť si, že práve menšie firmy dokážu flexibilne reagovať na meniaci sa trh. Tvoria pritom vysoké percento HDP a výrazne sa podieľajú aj na zamestnanosti. Preto treba odstrániť legislatívne prekážky, ktoré demotivujú malých podnikateľov. Ich podpora sa ukazuje z pohľadu štátu ako lepšia investícia v porovnaní so stimulmi, ktoré dostávajú zahraničné firmy. KDH navrhuje aj zavedenie systému dobrovoľných licencií, ktoré by odstránili zbytočnú administratívnu záťaž pri platení odvodov a daní. Tiež chceme zlepšiť prístup k finančným zdrojom pre začínajúcich podnikateľov.

Ste vedúcim služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ktoré projekty sa podarilo zrealizovať v Žilinskom kraji?

Hlavne vďaka veľkej snahe Jána Figeľa sa na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podarilo začať veľa projektov. Za nesporný úspech v Žilinskom kraji pokladám pokračovanie výstavby diaľnice D1, tiež obchvat mesta Čadce, ako aj opravy a rekonštrukcie ciest na Orave a v Liptove. Najpodstatnejším však je rozhodnutie o výstavbe tunela Višňové – Dubná skala, ktorá sa viac ako desať rokov nehýbala. Preťažená cesta cez Strečno tak prestane byť pre vodičov úsekom, ktorý im znepríjemňoval cestu a zároveň bol aj veľmi nebezpečný.

Sports News | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp

Pridať nový komentár