Prednáška na tému "Zápas o život a rodinu v Európe"

Dňa 13.02.2020 sa v Pastoračnom centre v Čadci konala prednáška na tému Zápas o život a rodinu v Európe, ktorej predsedala MUDr. Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie, niekdajšia poslankyňa Európskeho parlamentu. 

Vo svojom prejave predstavila svoje pôsobenie v EP a jej hodnotový svet, ktorý hájila a zaň bojovala a bojuje v každej oblasti jej pôsobenia. Ako základnú hodnotu považuje rodinu.  Rodinu ako spoločenstvo muža a ženy a ich detí.

Uviedla, že rodina musí byť postavená do stredu záujmu politiky,  je to najlepšie miesto pre výchovu detí,  pre starostlivosť o chorých a odkázaných. Vždy sa bude zasadzovať o čo najlepšie podmienky pre rodinu. Rodinu, ktorá prijíma každé počaté dieťa, a ktorá zároveň  predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií.

Pre rodiny v tejto oblasti má tri priority:
* podpora viacdetných rodín pracujúcich rodičov 
* ocenenie neplatenej práce matiek v domácnostiach a 
* podpora rodín ktoré sa starajú o svojich chorých a odkázaných členov.

Anna Záborská bola konzervatívnou poslankyňou Európskeho parlamentu,  kde presadzovala ochranu života a rodiny a práva rodičov vychovávať  svoje deti podľa svojho svedomia.

Cieľavedome pracovala na ochrane žien a deti pred násilím. Obhajovala záujmy nenarodených detí, prenasledovaných kresťanov  a sociálne znevýhodnených občanov, špeciálne sa zameriavala na ochranu detí pred zneužívaním.

Témam súvisiacim s ochranou života a podporou materstva sa venovala nielen v Európe, ale prostredníctvom európskych partnerstiev aj v rozvojových krajinách. Ľahostajný jej nebol a nie je ani osud tých, ktorí sa stali obeťami sexuálneho vykorisťovania, prostitúcie a obchodovania s ľuďmi. Presadzovala rešpekt hodnote ľudského života a jeho dôstojnosti. Je dôležité, aby sa pri tvorbe zákonov na to nezabúdalo.

Anna Záborská je presvedčená, že podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy. Bola spoluautorkou mnohých rezolúcii na ochranu kresťanov pred prenasledovaním vo svete.

Anna záborská pracovala v európskom parlamente vo výboroch:
* Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
* Výbor pre priemysel výskum a energetiku
* Výbor pre rozvoj 
Uviedla, že v týchto výboroch dala veľa stanovísk a bola ich spravodajkyňou.

Mimovládna organizácia Watch Europe vytvorila v roku 2016 rebríček  najaktívnejších europoslancov na základe vlastnej metodológie,  poradie vychádzalo na základe externého posúdenia aktivít  a reálneho vplyvu poslancov Európskeho parlamentu. V tomto roku bola vyhodnotená ako najvplyvnejšia slovenská europoslankyňa.

Sportswear Design | Air Jordan 1 Low White/Black-Midnight Navy For Sale – Fitforhealth

Pridať nový komentár