PROJEKT „Proces blahorečenia Don Titusa ZEMANA“

   Pred necelým rokom  sa zasadnutia predsedníctva Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR zúčastnil don Jozef Slivoň, ktorý prišiel osobne oboznámiť s procesom blahorečenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Don Jozef Slivoň je hlavný postulátor tohto procesu.

Po vypočutí si prebiehajúcej procedúry procesu blahorečenia sa prítomní rozhodli tento proces podporiť, nakoľko Titus Zeman je uctievaný ako patrón povolaní.

Don Jozef Slivoň prítomných zároveň oboznámil aj s pripravovaným podujatím s názvom „Po stopách dona Titusa Zemana v Rakusku a v Taliansku“,  ktoré sa realizovalo v máji 2014. Prítomní mali možnosť dozvedieť sa podrobné informácie o živote a utrpení Božieho služobníka dona Titusa Zemana.

Prvou zastávkou tohto zaujímavého zájazdu bolo v malom mestečku Maria Neustift. Počas rokov 1945 – 1955 bolo mestečko ako aj jeho okolie obsadené ruskými vojakmi, demarkačná línia išla priamo cez toto mestečko. Práve v tomto mestečku bola prvá zastávka utečencov, ktorých sprevádzal don Titus Zeman. 

V mestečku San Candido účastníci navštívili františkánsky kostol sv. Leopolda, patróna Rakúska. Práve v tomto kostole prespali členovia dvoch výprav na ceste do Talianska.

Druhý deň zájazd putoval do Milána. Návštevníci mohli obdivovať  Milánsky dóm sv. Karola Boromejského ( * 2.10.1538  +3.11. 1584 ), pod hlavným oltárom sú uložené relikvie tohto veľkého svätca, ktorý bol arcibiskupom Milána a aj v tomto meste zomrel. 

Ďalší deň sa začal prehliadkou  rodného domu dona Bosca, kostola dona Bosca a tiež múzeom dona Bosca. Po krátkom odpočinku sa účastníci zájazdu  vybrali do okolia Colle don Bosco. Navštívili Mondoniu, Chieri, kde pôsobil don Bosco, ako aj rodisko mamy Margity – Capriliu ( * 1.4. 1788 + 25.11. 1856 ). V rodnom dome, ktorý prešiel obnovou, cestujúci mali možnosť vidieť ako žila a pracovala.

Sobota sa niesla návštevou Turína, kde účastníci zájazdu mohli vidieť dokument o Turínskom plátne, ktoré je uložené vedľa hlavného oltára. Účastníci mohli vidieť i  baziliku Panny Márie Pomocnice Kresťanov, kaplnku Pinardi ako aj kaplnku sv. Františka Saleského, sochu Panny Márie Tešiteľky zo sádry, ktorú kúpil don Bosco pre Pinardiho kaplnku v roku 1847. Tento vzácny a jediný pôvodný predmet bol šťastne nájdený v roku 1929. Tiež mohli vidieť sochu sv. Františka Saleského, ktorú don Bosco umiestnil do apsidy kostola sv. Františka, bola tam do roku 1959. Vo výstavnej miestnosti účastníci mohli obdivovať i urnu dona Bosca, vyhotovenú sochárskou školou zo San Benigno Canavese. Bola zhotovená na prepravenie don Boscových pozostatkov z domu Valsalice na Valdocco, pri príležitosti jeho beatifikácie ( 1929 ). Urna bola použitá aj pri jeho svätorečení v roku 1934. Účastníkov zájazdu osobitne zaujal aj obraz, ktorý namaľoval Rollini v roku 1880. Predstavuje don Boscovo rozjímavie v modlitbe a v dôvere Panne Márii Pomocnici Kresťanov. Je darom don Boscových „exalievov“ ( odchovancov ) ako pripomienka na schválenie Saleziánskej spoločnosti Svätou Stolicou, v pozadí je čierno-bielo ako reliéf, zobrazený Pápež Pius IX., ktorý odovzdáva don Boscovi schválený text Stanov.

V nedeľu ráno v posledný deň zájazdu po rannej omši sa účastníci zájazdu vydali na dlhú cestu domov s neuveriteľnými a neoceniteľnými zážitkami vo svojich srdciach. „Putovanie po stopách dona Titusa Zemana splnilo svoje poslanie“, vyjadrili sa všetci účastníci tohto neopakovateľného zážitku.

Ďalším podujatím v procese blahorečenia boli oslavy 100. výročia narodenia Božieho služobníka Titusa Zemana, ktoré sa konali v januári 2015 v Bratislave – Vajnoroch.

V stredu 4. februára 2015 sa v Bratislave uskutočnilo druhé osobné stretnutie postulátora procesu blahorečenia Titusa Zemana, s Ing. Pavlom Faktorom, prezidentom ZKPM SR. 

Don Jozef Slivoň informoval o súčasnej situácii celého procesu blahorečenia, ktoré je v záverečnej fáze a v priebehu pár dní budú všetky potrebné podklady odovzdané vo Vatikáne na príslušnú kongregáciu k posúdeniu a odovzdaniu pápežovi Františkovi.                  

V závere stretnutia prezident ZKPM SR vyjadril v súvislosti s aktivitami na projekte blahorečenia dona Titusa Zemana uznanie a vyslovil vôľu podporovať ako partner projekt blahorečenia dona Titusa Zemana naďalej.

   

 

 

Best Nike Sneakers | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp

Pridať nový komentár