Sektor malého a stredného podnikania potrebuje konsolidáciu a podporu, zhodujú sa odborníci

Bratislava, 12. február 2016. Identifikácia hlavných nedostatkov v prostredí malého a stredného podnikania na Slovensku z pohľadu zástupcov medzinárodných podnikateľských organizácií, domácej akademickej a podnikateľskej sféry, ako aj predstaviteľov zákonodarnej moci, spolu s návrhmi na zlepšenie situácie bolo hlavným cieľom dnešnej medzinárodnej konferencie v Bratislave. Pod názvom „Postavenie malých a stredných podnikov vo vybraných hospodárstvach krajín strednej Európy“ ju zorganizovalo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR v spolupráci s Fakultou ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy.

„Stabilita finančného, legislatívneho a regulačného rámca je pre malé a stredné podnikanie v každej krajine kľúčová. Je však nevyhnutné, aby v tomto panovala zhoda naprieč celým politickým spektrom,“ povedal Paul Rübig, prezident SME Global a honorárny prezident SME Europe. Len tak sa podľa neho dá zabezpečiť, aby zákony ovplyvňujúce tento sektor boli jednoduché, jednoznačné a zrozumiteľné, a to v dlhodobom časovom horizonte.

Práve nestálosť právnych predpisov, vysoké administratívne a daňovo-odvodové zaťaženie malých a stredných podnikateľov (MSP) bolo predmetom kritiky prítomných zástupcov podnikateľskej sféry. „Napriek faktu, že sektor MSP je na Slovensku najväčším zamestnávateľom a tvorcom viac ako polovice HDP (64,6%), štát problémom podnikateľom nevenuje dostatok pozornosti,“ povedal Marián Faktor zo Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Poukázal pritom na potrebu čo najrýchlejšieho zjednodušenia a konsolidácie situácie najmä v daňovo-odvodovej oblasti, kde by kompetencie a povinnosti mali, podľa jeho názoru, prejsť pod jednu z existujúcich inštitúcií, s cieľom eliminovať zbytočnú a duplicitnú byrokraciu pre podnikateľov. Zdôraznil zároveň potrebu kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prevencie chronických ochorení, ako jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ľudských zdrojov produktivitu práce, nielen v sektore malého a stredného podnikania.

Nie sú to však iba problémy praxe, ktoré sú príčinou súčasných problémov v malom a strednom podnikaní. Upozornila na to vo svojom príspevku vysokoškolská pedagogička Kajetána Hontyová. „Naše vysoké školstvo síce produkuje množstvo absolventov, ktorí však po ukončení štúdia nemajú praktické zručnosti z čoho vyplýva problém ich uplatnenia sa na trhu práce. Problémom je aj nesúlad ich kvalifikácie s potrebami praxe,“ pripomenula K. Hontyová, ktorá riešenie vidí v aplikácii takého modelu vzdelávania na Slovensku, ktoré bude viac zodpovedať požiadavkám trhu s ohľadom na víziu minimálne ďalších 5 až 10 rokov.  

Ako vyplynulo z ďalších záverov konferencie, k náprave súčasných problémov v oblasti malého a stredného podnikania na Slovensku by pomohlo aj systémovo riešiť postavenie živnostníka ako seba zamestnávateľa a to tak, aby mu bola priznaná časť výhod zamestnanca. Odborníci tiež poukázali na potrebu zásadnej reformy systému inštitucionálnej podpory MSP zo strany štátu, ktorá je v súčasnosti fragmentovaná a roztrieštená, s veľkým počtom subjektov s nejasnými kompetenciami. Ďalším z opatrení na zlepšenie stavu MSP na Slovensku bola formulovaná aj potreba zavedenia priebežného systému komunikácie a výmeny informácií medzi podnikateľmi a orgánmi štátnej správy. 

Best Nike Sneakers | Nike AIR FORCE 1 KSA (GS) "WHITE" , DB2813-100 , Ietp STORE

Pridať nový komentár