Slávnostná sv. omša za ZKPM SR 2019

Na sviatok sv. Jána Almužníka, patróna podnikateľov, bola v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa  23. 1. 2019 J. E. Mons. Jozefom Haľkom, bratislavským pomocným biskupom, slávená sv. omša obetovaná za Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska a všetkých podnikateľov, živnostníkov a manažérov. V homílii otec biskup vyzdvihol príklad a službu sv. Jána Almužníka, ako svätca ochotného pomáhať a slúžiť tým, ktorí sú v núdzi. Zároveň poukázal na výzvy dnešnej doby pre podnikateľov, živnostníkov a manažérov, ktorí sú povolaní k vytváraniu pracovných príležitostí, pomoci sociálne slabším, rodinám a všade tam, kde je to potrebné.

Na záver sv. omše Ing. Pavol Faktor, prezident ZKPM SR s manželkou, poďakoval za slúženie sv. omše a poprosil o modlitby za Božie požehnanie pre kresťanských podnikateľov a manažérov i ich rodiny. Po sv. omši prítomní podnikatelia a manažéri zotrvali s otcom biskupom a kňazmi na krátkej recepcii. Je potešiteľné, že slávenie sv. omše v deň spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého relikvia je uložená v Dóme sv. Martina, sa stalo už tradíciou, ktorá bude mať svoje pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch.

url clone | Converse Chuck 70 National Parks - Red Bark / Malted / Gold Dart – Spartanova

Pridať nový komentár