Snem Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o dianie v KDH vzbudilo mimoriadnu pozornosť rozhodnutie Rady KDH v novembri 2017, ktorá uznesením zrušila uznanie väčšiny zväzov a združení, ktoré spolupracovali s KDH. Na Rade KDH bolo toto uznesenie v diskusii zdôvodnené tým, že v týchto zväzoch a združeniach sa neuskutočnili snemy.

Snem Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR (ZKPM SR) sa uskutočnil 26.10.2017 v Bratislave za prítomnosti ústrednej tajomníčky KDH. Preto medzi priaznivcami KDH a ľuďmi, ktorí sledujú túto problematiku vznikla otázka „Čo sa to deje?“. Situácia sa komentovala aj na sociálnych sieťach.

PODNETNÉ NÁVRHY V OBLASTI ŠKOLSTVA

Preto bol zvolaný nový snem ZKPM SR na 23. januára 2018. Delegáti na sneme zvolili dozornú radu, prezident združenia Ing. Pavol Faktor ponúkol svoju funkciu, ale predsedovia regionálnych klubov potvrdili na funkcii prezidenta opätovne Ing. Pavla Faktora.

V diskusii sa preukázalo, že združenie úzko spolupracuje s viacerými univerzitami a vysokými školami, je stále vysoko aktívne vo všetkých regiónoch Slovenska a združuje väčšinu aktívnych kresťanských podnikateľov a manažérov. Vyzdvihla sa podpora malého a stredného podnikania pomocou eurofondov. Veľa podnetných návrhov bolo z oblasti školstva, predovšetkým učňovského školstva.

Diskutovalo sa o vzťahoch veľkých medzinárodných firiem a malého a stredného podnikania na Slovensku. Veľké medzinárodné firmy, výrazne podporované štátom, môžu mať problémy v prípade krízy, môžu prenášať svoje aktivity medzi krajinami, ale malé a stredné podnikanie je omnoho flexibilnejšie, vie sa prispôsobiť spolupráci s veľkými investormi a musí tvoriť základ slovenskej ekonomiky.

PROBLÉMY PODNIKATEĽOV DOPADAJÚ NA ĽUDÍ

Podnikateľské prostredie na Slovensku má stále veľké problémy. Tieto problémy nakoniec dopadajú najviac na obyčajného zamestnanca a obyvateľa Slovenska, žiaľ veľa ľudí, ktorí narazia na problematické zákony, či podzákonné predpisy si len zanadáva a nekoná.

Preto členovia združenia boli uznesením vyzvaní, aby na každú takúto prekážku podnikateľského prostredia upozorňovali predsedníctvo ZKPM SR. Veľmi dobrá spolupráca združenia umožní, aby sa v spolupráci s univerzitami a vysokými školami vytvárali legislatívne precízne návrhy zmien a doplnení patričných zákonov a predpisov.

Vzťah združenia a KDH zostáva nejasný, podpredseda KDH a ďalší člen predsedníctva KDH prítomní na sneme sa vyjadrili tak, že situácia je len dôsledkom „drobného nedorozumenia“.  Viacerí delegáti snemu sa pritom vyjadrili jasne – ZKPM SR bude pracovať bez ohľadu na to, či sa KDH bude opierať o jeho spoluprácu alebo nie. Prítomní zdôraznili potrebu spolupracovať s neziskovými organizáciami združenými vo Fóre kresťanských inštitúcií.

Autor: Stanislav Janota

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/snem-zdruzenia-krestanskych-podnikatelov-manazerov-sr/

spy offers | Nike Air Max 270

Pridať nový komentár