Snem ZKPM SR

Každoročne sa v sídle združenia stretávajú zástupcovia ZKPM SR, aby prerokovali viaceré témy. Tak tomu bolo aj 26.oktobra 2017, kedy sa konal Snem ZKPM SR. Prítomní delegáti, zástucovia regionálnych klubov z celého Slovenska a pozvaní hostia si vypočuli príhovor prezidenta združenia Ing. Pavla Faktora, následne bola prezentovaná obsažná Správa o činnosti združenia za obdobie 2016 - 2017, hlasovalo sa o výsledku hospodárenia za rok 2016. V diskusii využili predstavitelia ZKPM SR prítomnosť zástupcov Kresťansko demokratického hnutia Mgr. Jany Mikloškovej, ústrednej tajomníčky KDH a Lukáša Martišku a apelovali na opätovné naštartovanie odbornej spolupráce medzi združením a KDH, a to nomináciou kompetentného zástupcu z radov predsedníctva hnutia, s ktorým bude možné diskutovať podnety na zlepšenie podnikateľského a hospodárskeho prostredia tak, ako tomu bývalo v minulosti. K uvedenému prijal Snem združenia uznesenie a pevne veríme v jeho úspešné plnenie.
latest jordan Sneakers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth

Pridať nový komentár