Spomienka na Jozefa Chrena

Dňa 10.februára 2021 sme prijali správu, že nás navždy opustil Jozef Chren, bývalý minister obchodu a cestovného ruchu za KDH a niekdajší prezident Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR.
Zavŕšil sa plodný život aktívneho človeka, s ktorým nás dlhé roky spájali podobné postoje k spoločenskému životu. Aj po odchode z verejného života nás poctil priateľstvom a tútorovaním.

S úctou a vďakou sa lúčime, Jožko, veriac, že si si svojim životom vyslúžil ľahké odpočívanie.
Pavol Faktor

 

Foto: Jozef Chren, druhý z prava

jordan release date | Nike Off-White

Pridať nový komentár