Stanovisko ZKPM SR k riešeniu rastúcich cien elektriny

Podnikateľské prostredie na Slovensku prechádza už dva roky extrémne náročným obdobím, preto stále nové a nesystémové zásahy vlády SR do podnikateľského prostredia už napätú situácia iba zhoršujú.

Združenie kresťanský podnikateľov a manažérov Slovenskej republiky (ďalej len „ZKPM SR“) odmieta selektívne zdaňovanie ktoréhokoľvek odvetvia hospodárstva, časti odvetvia alebo konkrétnych podnikateľských subjektov ako sa udialo pri návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

ZKPM SR odmieta takéto náhodilé, selektívne a nesystémové zásahy do podnikateľského prostredia, ktoré ho výrazne destabilizujú. Schválenie návrhu zákona je nebezpečným signálom ako pre slovenských tak i zahraničných investorov, ktorým vláda svojimi činmi preukazuje, že ich podnikanie môže bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej a vecnej diskusie zlikvidovať.

Dohodu so Slovenskými elektrárňami, a.s. dosiahnutú po schválení návrhu zákona nemožno brať inak ako neprimeraný nátlak na podnikateľský subjekt s účasťou štátu, aby sa správal nehospodárne a predával svoju elektrinu významne pod trhovú cenu a neprimeraný zásah do liberalizovaného trhu s elektrinou, keďže obmedzí voľnú súťaž o cca 6 TWh (z cca 30TWh).

Pridať nový komentár