Vykročme spolu vpred

„Vykročme spolu vpred“

 

Prednáška o možnostiach získavania úveru a dotácie na nájomné byty a ZSS

 s podporou ŠFRB

 

 

          Dňa 3. marca 2015 sa v Banskej Bystrici konalo pilotné stretnutie banskobystrických starostov pod záštitou prezidenta ZKPM SR Ing. Pavla Faktora. Cieľom stretnutia bolo informovať o možnostiach získania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

 

Stretnutie otvoril banskobystrický tajomník Kresťanskodemokratického hnutia Ján Púpava, ktorý privítal zástupcov obcí a miest Halič, Kremnica, Ľubietová a Hriňová. Užitočné informácie v podaní  fundovaného odborníka Ing. Ľubomíra Bošanského sme si prišli vypočuť i my zo Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR.

 

Informácie pre mestá a obce o možnosti získania úveru a dotácie, na nájomné byty a zariadenia sociálnych služieb s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania sú pre niektorých starostov a primátorov v našej krajine veľkou neznámou. Čo sa prejavilo aj v následnej diskusii ihneď po prednáške. Ing. Bošanský viedol prednášku veľmi odborne a trpezlivo. Prítomných téma skutočne zaujala, záverečná diskusia bola živá, otázok bolo mnoho, no všetky boli zodpovedané odborníkom na slovo vzatým.

 

Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR v spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím plánuje v nasledujúcom období organizovať rovnaké prednášky v každom kraji.

Náš projekt považujeme nepochybne za veľký krok vpred v rozvoji našich obcí a miest.

buy footwear | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff

Pridať nový komentár