Z domova

Vykročme spolu vpred

13.3.2015 18:09

„Vykročme spolu vpred“

 

PROJEKT „Proces blahorečenia Don Titusa ZEMANA“

3.3.2015 20:51

Pred necelým rokom  sa zasadnutia predsedníctva Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR zúčastnil don Jozef Slivoň, ktorý prišiel osobne oboznámiť s procesom blahorečenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Don Jozef Slivoň je hlavný postulátor tohto procesu.

BIZNIS PROTOKOL V PRAXI

27.2.2015 17:05

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou zaujímavého odborného semináru „BIZNIS PROTOKOL V

Úhrada členského poplatku 2015

8.2.2015 21:01
Vážení členovia ZKPM SR,
 
dovoľujeme si Vám pripomenúť a požiadať Vás o úhradu členského poplatku za kalendárny rok 2015 vo výške 200,- EUR na účet : 3747381001/5600. Do informácie pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko a ako variabilný symbol uveďte kód prislúchajúci regionálnemu klubu, do ktorého patríte (otvor link). 

Podnikatelia, manažéri, ale nielen vy,

23.1.2015 17:00

príjmite naše srdečné pozvanie a zúčastnite sa s nami svätej omše, ktorá sa uskutoční na úmysel kresťanských podnikateľov a manažérov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 23. januára 2015 (piatok) o 17.00 hod. pretože "Nielen z chleba žije človek."

Reprezentačný celoslovenský ples 2015

17.1.2015 19:00

Vážení členovia, sympatizanti,
 

s blížiacim sa koncom roka Vám dávame  do pozornosti dátum

 

Diamanty slovenského biznisu - "Nové"

28.11.2014 13:49

Denník Hospodárske noviny a spoločnosť Enterprise Investors pripravujú slávnostný galavečer pri príležitosti oceňovania najdynamickejšie rastúcich

Stránky

Subscribe to Z domova