Z domova

Stanovisko ZKPM SR ku kauze Váhostav

14.4.2015 19:23

Nie minister, ale štatutárny zástupca súťažiacej spoločnosti je zodpovedný za predloženie cenovej ponuky vrátane výšky ponúkanej ceny. V prípade, že má súťažiaci nejasnosti v zadaní, má možnosť požiadať o vysvetlenie. Dlhodobo odmietané legislatívne návrhy na ochranu subdodávateľov z dielne KDH by boli riešením aj v kauze "Váhostav". Domnievame sa, že v tomto prípade bol povýšený osobný záujem nad korektné podnikanie. Žiadame vládu SR, aby zabezpečila vyplatenie finančných prostriedkov subdodávateľom za odvedenú prácu. Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR vyjadruje plnú podporu Jánovi Figeľovi.

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ,

26.3.2015 20:55

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Výborom pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERNom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky spoločne usporiadali výnimočnú konferenciu CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorá sa uskutočnila 24. marca 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave za účasti reprezentantov z CERNu, vyššie spomenutých inštitúcií, ďalších zainteresovaných slovenských inštitúcií z oblasti akadémie aj priemyslu, a samozrejme slovenských firiem s potenciálom a záujmom spolupracovať s CERNom v oblasti verejného obstarávania a transferu vedomostí a technológií.

Medzi zúčastnenými  záujemcami o spoluprácu s CERNom boli aj k

Vykročme spolu vpred

13.3.2015 18:09

„Vykročme spolu vpred“

 

PROJEKT „Proces blahorečenia Don Titusa ZEMANA“

3.3.2015 20:51

Pred necelým rokom  sa zasadnutia predsedníctva Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR zúčastnil don Jozef Slivoň, ktorý prišiel osobne oboznámiť s procesom blahorečenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Don Jozef Slivoň je hlavný postulátor tohto procesu.

BIZNIS PROTOKOL V PRAXI

27.2.2015 17:05

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou zaujímavého odborného semináru „BIZNIS PROTOKOL V

Úhrada členského poplatku 2015

8.2.2015 21:01
Vážení členovia ZKPM SR,
 
dovoľujeme si Vám pripomenúť a požiadať Vás o úhradu členského poplatku za kalendárny rok 2015 vo výške 200,- EUR na účet : 3747381001/5600. Do informácie pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko a ako variabilný symbol uveďte kód prislúchajúci regionálnemu klubu, do ktorého patríte (otvor link). 

Stránky

Subscribe to Z domova