Aktuality

Prednáška na tému "Zápas o život a rodinu v Európe"

13.2.2020 20:00

Dňa 13.02.2020 sa v Pastoračnom centre v Čadci konala prednáška na tému Zápas o život a rodinu v Európe, ktorej predsedala MUDr.

Slávnostná sv. omša za ZKPM SR 2019

23.1.2019 22:15

Na sviatok sv. Jána Almužníka, patróna podnikateľov, bola v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa  23. 1. 2019 J. E. Mons.

Živčáková - Pútnické miesto

7.10.2018 10:15

V prekrásnom prostredí kysuckej prírody sa v nedeľu 7.10.2018 zišli veriaci na tradičnej jesennej púti na Živčákovej, ktorú celebroval Mons. Galis, a svätou omšou si uctili výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi. Počasie púti prialo a tak si veriaci po svätej omši mohli vychutnať guláš, ktorý pripravovali a podávali aj zástupcovia nášho združenia.

Za Palom MINÁRIKOM

12.3.2018 12:00

Drahý PRIATEĽ!

Rada KDH Zvolen

11.11.2017 19:34

Rada KDH na svojom zasadaní dňa 10.6.2017 v Považskej Bystrici prijala uznesenie:

Snem ZKPM SR

26.10.2017 20:10
Každoročne sa v sídle združenia stretávajú zástupcovia ZKPM SR, aby prerokovali viaceré témy.

Stránky