Aktuality

Úhrada členského poplatku 2015

8.2.2015 21:01
Vážení členovia ZKPM SR,
 
dovoľujeme si Vám pripomenúť a požiadať Vás o úhradu členského poplatku za kalendárny rok 2015 vo výške 200,- EUR na účet : 3747381001/5600. Do informácie pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko a ako variabilný symbol uveďte kód prislúchajúci regionálnemu klubu, do ktorého patríte (otvor link). 

Podnikatelia, manažéri, ale nielen vy,

23.1.2015 17:00

príjmite naše srdečné pozvanie a zúčastnite sa s nami svätej omše, ktorá sa uskutoční na úmysel kresťanských podnikateľov a manažérov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 23. januára 2015 (piatok) o 17.00 hod. pretože "Nielen z chleba žije človek."

Reprezentačný celoslovenský ples 2015

17.1.2015 19:00

Vážení členovia, sympatizanti,
 

s blížiacim sa koncom roka Vám dávame  do pozornosti dátum

 

Handover of the Flame of Peace of Bethlehem, 15 December in Strasbourg

15.12.2014 16:00

Dear supporters of the Paneuropean movement,

 

Diamanty slovenského biznisu - "Nové"

28.11.2014 13:49

Denník Hospodárske noviny a spoločnosť Enterprise Investors pripravujú slávnostný galavečer pri príležitosti oceňovania najdynamickejšie rastúcich

Paneuropean Working Group on 25 November 2014 in Strasbourg

25.11.2014 17:30

Dear supporters of the Paneuropean movement,

150. výročie narodenia Otca národa - Andreja Hlinku

24.9.2014 18:00

Dňa 24.9.2014 sa v historickej budove Národnej Rady SR v Bratislave konalo slávnostné zhromaždenie pod záštitou podpredsedu Národnej Rady SR Jána Figeľa, na ktorom si široká verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia kňaza, národovca a politika Andreja Hlinku. V preplnenej sále zaznela na úvod slovenská hymna. 

V slávnostnom príhovore Ján Figeľ pripomenul, že Andrej Hlinka vždy pevne stál pri ľudoch a slovenskom národe, zabránil komunizmu, ktorý sa šíril v okolitých krajinách. Pripomenul, že Hlinka mal dve cnosti, ktoré sú vzácne a silne inšpirujúce aj pre súčasnosť – vernosť a vytrvalosť. Vernosť v Boha a vytrvalosť v boji za slovenský národ myšlienkami, presvedčením, životom, vyznávaním ľudských hodnôt.

 

Stránky