Aktuality

PROJEKT „Proces blahorečenia Don Titusa ZEMANA“

3.3.2015 20:51

Pred necelým rokom  sa zasadnutia predsedníctva Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR zúčastnil don Jozef Slivoň, ktorý prišiel osobne oboznámiť s procesom blahorečenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Don Jozef Slivoň je hlavný postulátor tohto procesu.

BIZNIS PROTOKOL V PRAXI

27.2.2015 17:05

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou zaujímavého odborného semináru „BIZNIS PROTOKOL V

Konferencia CERN 24.3.2015

24.2.2015 9:00

Vážená pani / Vážený pán,

CVTI SR v mene delegácie SR v CERNe a v mene zástupcov Slovenska v európskej organizácii pre jadrový výskum CERN má tú česť informovať Vás o pripravovanej výberovej konferencii, na účasť na ktorej si Vás zároveň dovoľujeme pozvať.

Počas viac ako dvadsiatich rokov svojho členstva Slovensko v CERNe zaznamenalo veľké úspechy a vynikajúce výsledky vo vede.

 

Úhrada členského poplatku 2015

8.2.2015 21:01
Vážení členovia ZKPM SR,
 
dovoľujeme si Vám pripomenúť a požiadať Vás o úhradu členského poplatku za kalendárny rok 2015 vo výške 200,- EUR na účet : 3747381001/5600. Do informácie pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko a ako variabilný symbol uveďte kód prislúchajúci regionálnemu klubu, do ktorého patríte (otvor link). 

Podnikatelia, manažéri, ale nielen vy,

23.1.2015 17:00

príjmite naše srdečné pozvanie a zúčastnite sa s nami svätej omše, ktorá sa uskutoční na úmysel kresťanských podnikateľov a manažérov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 23. januára 2015 (piatok) o 17.00 hod. pretože "Nielen z chleba žije človek."

Reprezentačný celoslovenský ples 2015

17.1.2015 19:00

Vážení členovia, sympatizanti,
 

s blížiacim sa koncom roka Vám dávame  do pozornosti dátum

 

Handover of the Flame of Peace of Bethlehem, 15 December in Strasbourg

15.12.2014 16:00

Dear supporters of the Paneuropean movement,

 

Stránky