23.5.2015 – dobrovoľnícka brigáda „miništrantská“ na Pustom hrade

         V sobotu 23. mája sa na Pustom hrade uskutočnila v poradí ďalšia dobrovoľnícka – tzv. miništrantská brigáda. Tradične ju organizuje Archeologický ústav SAV - Zvolen spolu s Jožkom Paločkom a miništrantmi. Tento rok sa jej napriek zlému počasiu zúčastnilo brigádnických prác takmer 20 dobrovoľníkov. Brigádu podporilo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR, ktorí zabezpečili pracovné náradie, rukavice a občerstvenie pre dobrovoľníkov. Vďaka usilovnej práci dobrovoľníkov sa presunula veľká časť skládky kameňa, ktorá sa nachádza pri západnej stene veže Dolného hradu k jej juhovýchodnému nárožiu. Z tadiaľto bude presunutá na centrálnu skládku kameňa na nádvorí Dolného hradu. Na západnej stene veže už prebiehajú sanačné práce a od 1.6.2015 tu začne archeologický výskum.

Ďalšia dobrovoľnícka brigáda sa uskutoční v sobotu 13.6.2015 pod záštitou primátorky Mesta Zvolen. Veríme, že sa jej zúčastní čo najviac dobrovoľníkov.

buy shoes | Nike

Pridať nový komentár