6. ročníka Plesu kresťanskej mládeže 2013 v obci Veľká Maňa

                Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR finančné podporilo organizovanie 6. ročníka Plesu kresťanskej mládeže 2013 v obci Veľká Maňa. Ide o kultúrno-spoločenské podujatie pre mladých ľudí a rodiny v zastúpení viacerých generácií z obce Maňa, ale aj širokého okolia. Súčasťou podujatia sú spevácke, tanečné vystúpenia a kultúrny program zameraný na výchovu. Celý plesový večer bol sprevádzaný tanečnými piesňami, ktoré sú vyberané k spokojnosti všetkých zúčastnených. Ples má už šesťročnú tradíciu, záujem o ples z roka na rok stúpa.

                 Význam plesu spočíva v tom, že mladých učí vhodnému spoločenskému správaniu, napomáha začleniť sa do spoločnosti, vychováva všetkých zúčastnených, prospieva k vzájomnému spolunažívaniu viacerých generácií a nabáda „zdravo“ sa zabávať v kruhu priateľov a blízkych. Napomáha tiež k nadviazaniu nových priateľstiev. Očakávame od plesu, že účastníkov podnieti pozitívne ovplyvňovať svoje okolie a tým sa vytvorí dobrý základ pre znovuobjavenie morálky a hodnôt v životoch mladých.

Best Nike Sneakers | Autres

Pridať nový komentár