Púť učiteľov v Košiciach

             Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR finančne pomohlo zorganizovať Združeniu kresťanských pedagógov Slovenska celoslovenskú púť učiteľov v Košiciach. V sobotu 25. apríla 2015 sa na nej zúčastnili aj vychovávatelia , katechéti, animátori a desiatky ľudí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Do metropoly východu sa prišli posilniť, povzbudiť a načerpať duchovné sily. Súčasne prijali pozvanie Združenia, ktoré si v tomto roku pripomína 25 rokov svojej činnosti. Hosťami celého stretnutia bol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár, Miroslava Szitová, podpredsedníčka KDH, Anna Behulová, tajomníčka zväzov a združení KDH i Ing. Viliam Beňo, predseda Košického klubu ZKPM. Spoluorganizátorom sprievodného programu bola ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

            Pútnikov privítali v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Po úvodnom slove sa prítomní pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva. Život v našich rukách - to bol názov prednášky, ktorá odznela v podaní Radoslava Trojana. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Pavol Dráb, spolu s prítomnými duchovnými otcami. V homílií zaznel odkaz do sŕdc pedagógov - otvoriť ich pre všetkých. Priateľské stretnutia a rozhovory počas agapé vystriedala prednáška spojená s prezentáciou fotografií, obzretie sa za minulosťou Združenia kresťanských pedagógov Slovenska, aktivitami, podujatiami doma i v zahraničí. Pripravila a viedla ju podpredsedníčka ZKPS Brigita Flešárová.

            Prítomným poďakovala za aktívnu 25-ročnú prácu Miroslava Szitová, podpredsedníčka KDH. Podujatie ukončila prechádzka historickým centrom Košíc. Podujatie podporilo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR i Košický klub ZKPM.

Best Authentic Sneakers | Nike Shoes

Pridať nový komentár