Slávnostná sv. omša za ZKPM SR 2020

Zástupcovia nášho združenia boli prítomní svätej omše konanej pri príležitosti sviatku svätého Jana Almužníka, ktorého pozostatky sú uložené v Dóme sv. Martina. V homílii sa nám prihovoril pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko. Zdôraznil, že čím bližšie sme pri Ježišovi, tým lepšie vieme vycítiť a prijať, že On nás čaká v každom človeku, ktorý prahne po svojej dôstojnosti, po prijatí druhými, po domove.

Na záver sme sa poďakovali otcovi arcibiskup Zvolenskému, ktorý slávnostnú svätú omšu celebroval a tiež otcovi biskupovi Haľkovi.

Sneakers Store | Nike Off-White

Pridať nový komentár