SNEM ZKPM SR a Slávnostná svätá omša 2018

V deň sviatku svätého Jána Almužníka, ktorý pripadá na 23. januára sa uskutočnil Snem Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR. Okrem delegátov – zástupcov ôsmich regionálnych klubov poctili zasadanie aj viacerí pozvaní hostia. Delegáti na sneme zvolili dozornú radu Združenia a predsedovia regionálnych klubov potvrdili na funkcii prezidenta Združenia opätovne Ing. Pavla Faktora. Následne sa prítomní presunuli do Dómu sv. Martina, kde sa konala slávnostná svätá omša obetovaná na úmysel ZKPM SR, ktorú už tradične celebroval Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita. Otec arcibiskup prijal pozvanie prezidenta Združenia na skromný raut, na ktorom mali všetci zúčastnení možnosť osobného rozhovoru s otcom arcibiskupom.

Asics footwear | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE

Pridať nový komentár