Ján Figeľ: „Nový navigačný systém na letisku v Žiline zlepší bezpečnosť“

Oficiálne uvedenie navigačného systému do prevádzky na letisku Žilina prispeje k zvýšeniu jeho bezpečnosti. Nový navigačný systém umožní prijať až 95 % letov aj pri nepriaznivom počasí.

Práve rušenie letov pre zhoršené počasie nebolo v Žiline ničím nezvyčajným, na čo veľmi citlivo reagovali aj cestujúci. Dnes ale žilinské letisko s novým navigačným systémom dosahuje európsku úroveň a práve zvýšenie bezpečnosti letiská vyzdvihol aj prvý podpredseda vlády a predseda KDH Ján Figeľ.

Od nového roka funguje na žilinskom letisku štandardný navigačný systém, ktorý je systémom 1. kategórie, resp. moderným typom, umožňujúcim plnú prevádzku aj za znížených poveternostných podmienok. Ako vnímate tento moment?

- Faktom je, že letisko sa vďaka zavedeniu navigačného systému dostáva do prvej kategórie z hľadiska bezpečnosti a stáva sa súčasťou slovenskej siete letísk. Oproti ostatným regiónom mala Žilina obrovský hendikep v zimnom počasí, kedy bývala takmer polovica letov ohrozená alebo úplne zrušená práve kvôli poveternostným navigačným súvislostiam. Rušenia letov kvôli navigácii logicky ohrozovali dôveryhodnosť a stabilitu tejto dopravy v regióne. Pri dnešných pomeroch je štandardom maximálne päť percent zrušených letov kvôli navigačným ťažkostiam, dohľadnosti alebo viditeľnosti. Som presvedčený, že Žilina získala nový stimul pre rozvoj leteckej dopravy v tomto regióne, a tým aj nadväzných ekonomických aktivít, ako je cestovný ruch alebo podnikanie v rôznych oblastiach. Slovensko má štyri verejné regionálne letiská, popri Bratislave a Košiciach je to Poprad, Sliač, Žilina a Piešťany. Treba ich „rozlietať“, na čo potrebujeme zodpovedajúcu infraštruktúru, aby sa na našich regionálnych letiskách skutočne lietalo a aby prekonali doteraz stratové prevádzky a boli oporou pre celkový rozvoj regiónu.

Hovoríte o letiskách v regiónoch ako o možnej podpore pri ekonomickom a hospodárskom rozvoji krajov. Nevylučuje sa to vzájomne pri spustení výstavby diaľničných úsekov?

- Diaľnice a letiská sa navzájom nevylučujú, práve naopak, ony sa podporujú. Tak je to vo vyspelých ekonomikách v západnej Európe, a tak to môže byť aj na Slovensku. V tomto roku začínajú nové investície napríklad na letisku Sliač, kde ide o modernizáciu haly, na letisku Poprad-Tatry bude daná do obstarávania, a následne do realizácie, nová časť odletovej haly schengenského typu a som presvedčený, že v modernizácii v druhej etape treba pokračovať aj v Žiline. Novým rokom sa zavŕšila prvá časť, ktorá trvala niekoľko rokov a dnes môžeme hovoriť, že toto letisko patrí technicky do 1. kategórie.

Aká bola celková investícia do modernizácie navigačného systému na letisku v Žiline?

- Celková investícia projektu stála 3 750 000 eur, čo je významná investícia, ktorou sa završuje prvá etapa celkovej modernizácie tohto letiska, ktorá bola nevyhnutná, aby sa zvýšili všetky štandardy, osobitne bezpečnosť, spoľahlivosť a interoperabilita letiska v celom vzdušnom priestore Slovenska a Európskej únie.

Komentáre

Komentár: 
Systém je. Už len aby bolo viac letov.

Pridať nový komentár