Kontakt

Združenie kresťanských
podnikateľov a manažérov SR

občianske združenie
Bajkalská 25
82101 Bratislava

IČO: 31816151

DIČ: 2021671729

číslo účtu: SK22 5600 0000 0037 4738 1001
E-mail: zkpmsr@gmail.com