JÁN FIGEĽ: „Prostredníctvom nových investícií prinášame aj nové pracovné príležitosti.“

STAVBA MOSTA V TRENČÍNE JE VÝZNAMNÝM PROJEKTOM V ROZVOJI REGIÓNU

Obyvatelia Trenčína sa dočkali. V piatok za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa sa totiž oficiálne otvorila významná stavba mosta, ktorý odbremení dopravu a skvalitní život ľuďom v regióne.

Investorom projektu je Slovenská správa ciest a zhotoviteľom stavby združenie firiem ZIPP – Strabag, ktorý most postaví za podstatne nižšiu cenu, akú chcel pôvodne štát zaplatiť. Pri tejto príležitosti sme ministrovi položili pár otázok, a to nielen o cestách.

Poklepaním základného kameňa sa spúšťa významná stavba v Trenčíne pod názvom „I/61 Trenčín – Most“. Z čoho stavba pozostáva a kedy je predpokladaný začiatok a ukončenie stavebných prác?

Je to stavba, o ktorej sa dlho hovorilo, ale sa nič nerobilo. Preto som rád, že ju dnes spúšťame do výstavby. Je to veľmi potrebné pre obyvateľov i návštevníkov tohto mesta. Stavba je členená na 86 stavebných objektov. Okrem výstavby telesa komunikácie a vozoviek dielo zahrňuje výstavbu mostov, mimoúrovňových križovatiek, úrovňových križovatiek (na ceste II/507), preložiek dotknutých komunikácií, oporných múrov, odvodnenie komunikácií, preložky dotknutých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, protihlukové opatrenia, nové oplotenie dotknutých pozemkov, demolácie a vegetačné úpravy. Je to zložitá a veľmi náročná stavba, kde najväčším mostným objektom je práve most na obchvate cez Biskupický kanál a Váh s celkovou dĺžkou 540 m a výškou 15 m. Predpoklad začiatok stavebných prác je po odovzdaní staveniska naplánovaný na 14. septembra tohto roku a predpoklad ukončenia stavebných prác je v apríli 2014.

Toto je výborná správa pre ľudí žijúcich v Trenčíne a v širokom okolí, ktorí sa dennodenne stretávajú s preplnenými cestami. Nás by však tiež zaujímalo, aké sú zámery a ciele KDH v Trenčianskom kraji?

KDH kladie medzi svoje základné priority aj systematickú, rýchlu a otvorenú komunikáciu s verejnosťou. Prostredníctvom tejto komunikácie, nielen cez regionálne štruktúry v Trenčianskom kraji, dostávame viaceré podnety smerujúce napríklad i k posúdeniu a odstraňovaniu nevyhovujúcich parametrov ciest a k eliminácii bezpečnostných rizík. Medzi takéto konkrétne podnety patria napríklad odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov cesty medzi Chocholnou a Prievidzou, rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce s cestou, kde dochádza k častým a nebezpečných dopravným nehodám a pod. Efektívne a rýchle riešenie povedie k výraznému zvýšeniu kvality života našich občanov a rozvoja firiem v Trenčianskom kraji.

Už ste spomínali, že by ste radi vyriešili nový železničný most v regióne?

Áno, pracujeme na tom, aby sa nám podarilo v Trenčianskom kraji opraviť, zrekonštruovať a zmodernizovať i železničnú dopravu, čím by sa dosiahla nielen oveľa vyššia rýchlosť vlakovej dopravy, ale otvorili by sa aj nové možnosti pre rozvoj regiónu. Zatiaľ je však situácia taká, že čakáme na rozhodnutie súdu, keďže projekt je zaťažený. Verím však, že aj táto stavba onedlho poteší ľudí v regióne a prinesie aj nové pracovné príležitosti.

Aký je váš osobný vzťah k Trenčianskemu kraju?

Mojím cieľom je pomôcť Trenčianskemu kraju prostredníctvom nových investícií, ktorými prinášame aj nové pracovné príležitosti. Dopravnou infraštruktúrou podporujeme rozvoj podnikateľských aktivít a rozvoj cestovného ruchu, čím sa krásy tohto kraja stanú dostupnejšie nielen jej obyvateľom, ale aj ostatným návštevníkom. Často a rád navštevujem tento kraj, pretože tu mám veľa osobných priateľov, ktorí sú zanietení pre modernizáciu a rozvoj Trenčianskeho kraja. Osobne podporujem aj viaceré aktivity v tomto kraji, napr. budovanie Skalky ako národnej katolíckej svätyne pri Trenčíne, keď som sa začiatkom tohto roku pri príležitosti 90. výročia vysvätenia prvých troch slovenských biskupov zúčastnil stretnutia mnohých osobností slovenského cirkevného, politického, ekonomického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského spektra. (AP)

Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020

Pridať nový komentár