KDH o projektoch, ktoré ľuďom zlepšujú život

Takmer stovka starostov a primátorov na stretnutí s vedením hnutia v Trenčíne.

Predseda KDH Ján Figeľ privítal v Trenčíne desiatky starostov, primátorov a poslancov VÚC na stretnutí Rady KPMaRS na čele s jej predsedom Vladimírom Butkom, primátorom Trnavy. Na rokovaní boli prítomní aj predseda NR SR Pavol Hrušovský, ministri, poslanci a členovia predsedníctva KDH. Hlavnou témou stretnutia bola diskusia o dôležitých témach rozvoja samospráv.

Vo svojom príhovore minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyzval starostov a primátorov na aktívnu spoluprácu medzi celoštátnou a komunálnou politikou, ktorú počas svojho pôsobenia na ministerstve výrazne zintenzívnil. „Nastavenie efektívneho využívania  eurofondov, ktoré znamenajú v istom zmysle slova finančný dar, je dôležitým úspechom ministerstva. Tieto peniaze slúžia predovšetkým na podporu projektov v regionálnej a komunálnej politike.“ Ako príklad uviedol projekty, ktoré sú rozbehnuté pre Trenčiansky samosprávny kraj. „Začali sme s rozvojovými projektmi na železnici, spomeniem novú vlakovú súpravu Lucia, ktorú dostali Trenčania do užívania v marci tohto roku. Spustili sme výstavbu nového mostu cez rieku Váh, ktorý je tak potrebný pre zlepšenie dopravnej situácie v meste Trenčín. To všetko sú konkrétne opatrenia na zlepšenie života ľudí,“ uviedol Ján Figeľ. 

Biela je lepšia

Kresťanskodemokratické hnutie so svojimi starostami a primátormi si dlhodobo drží druhé najpočetnejšie zastúpenie v komunálnej politike, čo predstavuje nielen veľkú zodpovednosť, ale aj potenciál. „Je na nás všetkých, aby sme svojou každodennou činnosťou a výsledkami prispeli k tomu, aby Slovensko bolo po marcových voľbách nie červené, ani modré, ale biele. Červené je dobré víno, ale nie politika.“ zdôraznil potrebu aktívneho zapojenia sa do kampane predseda KDH Ján Figeľ. Predstaviteľov miestnej regionálnej a samosprávy minister Figeľ informoval aj o možnosti poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácií obcí.

Na stretnutí vystúpil aj predseda NR SR Pavol Hrušovský. Ten sa po nástupe do svojej funkcie stretol  so zástupcami ZMOSu aj županmi. Diskusia bola najmä o návrhoch zákonov predložených v NR SR. Predseda parlamentu Pavol Hrušovský prisľúbil aktívnu spoluprácu pri riešení problémov, s ktorými sa na neho obrátili predstavitelia miest a obcí ako aj samosprávnych krajov. Počas svojho príhovoru účastníkom zasadnutia zdôraznil význam regionálnej a komunálnej politiky.

Dôležitosť regiónov, miest a obcí a zároveň ich opodstatnenosť vidím nielen z hľadiska práv, ale aj ich zodpovednosti za dobré hospodárenie, nakladenie so zverenými financiami. Privítal som spoluprácu regionálnych a komunálnych politikov pri hľadaní možnosti niesť zodpovednosť za verejné financie SR pri tvorbe zákona o dlhovej brzde,“ uviedol na margo pred pár dňami schváleného ústavného zákona Pavol Hrušovský.

O potrebe zmeny financovania samospráv a  kvalitnej programovej ponuke pre samosprávy v predvolebnom programe hnutia hovoril Vladimír Butko, predseda KPMaRS a primátor Trnavy. Závery diskusie a skúsenosti starostov a primátorov budú zohľadnené pri tvorbe programu KDH.

Sportswear Design | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp

Pridať nový komentár