Podpredseda KDH Ján Hudacký predstavil nový spôsob podnikania pre rodinné firmy na seminári v Banskej Bystrici

Dňa 25. januára 2013 sa v reštaurácii Fresh v Banskej Bystrici uskutočnil seminár k návrhu zákona o rodinnom podnikaní. Toto podujatie sa uskutočnilo pod záštitou podpredsedu KDH SR Jána Hudackého, v spolupráci s Nadáciou Antona Tunegu, Konrad Adenauer Stiftung a Združenia kresťanských podnikateľov a manžérov SR. Kľúčovou témou tohto odborného, ekonomického stretnutia bolo predstavenie nového návrhu zákona o rodinnom podnikaní. Za kresťanských demokratov sa okrem Jána Hudackého na seminári vystúpil aj líder KDH Ján Figeľ a tohto podujatia sa zúčastnili aj poslanec NR SR Pavol Zajac a člen KDH Ivan Šimko.

Na podujatí sa zúčastnili viacerí predstavitelia živnostenských a podnikateľských organizácií, medzi nimi aj Krajský predseda Banskobystrického kraja Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR Tomáš Veróny s ostatnými členmi združenia Gabrielom Vargom a Andrejom Alakšom.

Predseda KDH Ján Figeľ svojím príhovorom otvoril odborný seminár, v ktorom poukázal na veľký význam rodiny a dôležitosť pri rozvíjaní rodinného podnikania na Slovensku:  „Rodina je základom každej spoločnosti. Toto tvrdí aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí o ochrane rodiny a o dôležitosti podpory pre rodinu zo strany štátu a spoločnosti. Tento návrh zákona, ktorý chceme predložiť do Národnej rady SR zavádza novú formu podnikania. Ide o rodinné podnikanie, ktoré podľa návrhu bude špecifickou podnikateľskou činnosťou rodinného podniku, pričom sa na nej musia zúčastňovať najmenej dvaja príslušníci rodiny," zdôraznil líder kresťanských demokratov Ján Figeľ.
 
Po príhovore Jána Figeľa nasledovalo vystúpenie podpredsedu KDH Jána Hudackého a člena KDH Ivana Šimka, ktorí prezentovali samotný návrh zákona o rodinnom podnikaní. Predstavili jeho hlavné tézy, ciele a dôvody jeho predkladania do NR SRNajdôležitejšou témou ich prezentácie boli hlavné formy podpory rodinného podnikania, z ktorých možno  vyzdvihnúť napríklad zjednodušenie administratívy pre podnikateľov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a poskytnutie priamej finančnej podpory v podobe príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. „Rodinný podnik si môže znížiť základ dane z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane na každého člena rodiny," spresňuje jeden z navrhovaných stimulov podpredseda hnutia Ján Hudacký. 
 
Druhá časť seminára bola zameraná na diskusiu so samotnými podnikateľmi, či predstaviteľmi živnostníkov. Diskusia sa viedla v pokojnej priateľskej atmosfére a týkala sa hlavnej téme celého seminará - o pripravovanom návrhu zákona o rodinnom podnikaní.  „Od predstaviteľov živnostníkov a podnikateľov v nej zaznelo veľa zaujímavých podnetov. Viacerí z nich poukázali na mnohé aspekty, ktoré sú v návrhu len načrtnuté, a ktoré bude potrebné riešiť.  Za prínos považujeme, najmä to, že mnohí prítomní sa  rozhodli podieľať na ďalšom vylepšení návrhu zákona,“ doplnil Ján Hudacký a dodal, „že všetci účastníci seminára vysoko ocenili  najmä iniciatívu, s ktorou prišli jej predkladatelia a vyjadrili podporu návrhu, ktorý môže napomôcť hlavne domácim malým podnikateľom a živnostníkom.“

Asics footwear | Sneakers Nike

Pridať nový komentár