Predsedníctvo ZKPM SR

Aj predsedníctvo nášho Združenia sa spolu s pozvanými hosťami zapojili do pripomienkového konania programového dokumentu KDH - Nový November. Pevne veríme, že mnohé z podnetných pripomienok, ktoré odzneli, sa stanú súčasťou programového dokumentu Nový November.

Best Nike Sneakers | Nike

Pridať nový komentár