Slávnostná sv. omša za ZKPM SR

           V Katedrále sv. Martina v Bratislave, na sviatok sv. Jána Almužníka 23. 1. 2016 bola  bratislavskými biskupmi a kňazmi slúžená slávnostná sv. omša obetovaná za Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Na sv. omši sa zúčastnili kresťanskí podnikatelia, živnostníci i manažéri z  jednotlivých regionálnych klubov, za účasti Pavla Abrhana, poslanca NR SR a predsedu poslaneckého klubu KDH, Miloša Moravčíka, podpredsedu KDH, Ivana Štefanca, poslanca EP i Mariána Faktora, kandidáta na poslanca za KDH vo voľbách r. 2016. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita, ktorý privítal prítomných. Prejavil radosť, že naši kresťanskí podnikatelia si zvolili za svojho patróna sv. Jána Almužníka a pokračujú v tradícii svätou omšou vyprosovať potrebné milosti pre seba i svoje rodiny. Pán arcibiskup v homílii priblížil životopis vzácneho svätca, ktorý vynikal svojou ochotou pomáhať tým, ktorí boli v núdzi a preto mu zostalo i ocenenie „almužník“ - človek, ktorý pomáha, poskytuje pomoc iným. Mons. Stanislav Zvolenský poukázal na výzvy dnešnej doby pre podnikateľov, živnostníkov a manažérov, ktorí sú P. Bohom obdarení schopnosťou vytvárať pracovné príležitosti, vedia pomôcť ľuďom, sociálne slabším, rodinám a všade tam, kde je to potrebné. Poďakoval prítomným členom ZKPM SR za zabezpečovanie práce, spolupodieľanie pri riešení zamestnanosti v našich regiónoch i dodávanie nádeje ľuďom – ako príležitosť realizovať sa i spolupodieľať sa na vytváraní spoločného dobra a zabezpečiť sebe i svojej rodine aj perspektívu. Do slávenia sv. omše sa aktívne zapojili službami zástupcovia KDH i manželské páry kresťanských podnikateľov – 1.čítanie predniesol M. Faktor, 2. čítanie predniesol P. Abrhan, prosby doplnené aj za podnikateľský stav – K. Smiešková a M. Moravčík, obetné dary odovzdali o. arcibiskupovi – manželia Zacharoví, Saboví a Ivanoví. Na záver sv. omše Ing. Pavol Faktor, prezident ZKPM SR s manželkou poďakoval bratislavským biskupom a kňazom za vyslúženie potrebných milostí a poprosil o modlitby za Božie požehnanie pre kresťanských podnikateľov a manažérov i ich rodiny. Po sv. omši prítomní podnikatelia a manažéri so svojimi blízkymi zotrvali v srdečnom stretnutí s bratislavskými biskupmi, kňazmi, počas ktorého ich oboznámili so svojimi pracovným aktivitami, úspechmi, problémami i pripravovanými zámermi v podnikateľskej oblasti. Na záver P. Faktor doplnil, že ZKPM SR chce v tradícií svätých omší chce pokračovať vo všetkých diecézach na Slovensku.

Sports Shoes | Archives des Sneakers

Pridať nový komentár