Stanovisko ZKPM SR ku kauze Váhostav

Nie minister, ale štatutárny zástupca súťažiacej spoločnosti je zodpovedný za predloženie cenovej ponuky vrátane výšky ponúkanej ceny. V prípade, že má súťažiaci nejasnosti v zadaní, má možnosť požiadať o vysvetlenie. Dlhodobo odmietané legislatívne návrhy na ochranu subdodávateľov z dielne KDH by boli riešením aj v kauze "Váhostav". Domnievame sa, že v tomto prípade bol povýšený osobný záujem nad korektné podnikanie. Žiadame vládu SR, aby zabezpečila vyplatenie finančných prostriedkov subdodávateľom za odvedenú prácu. Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR vyjadruje plnú podporu Jánovi Figeľovi.

Running Sneakers Store | THE SNEAKER BULLETIN

Pridať nový komentár