Celoslovenský ples - Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR

Na Smolenickom zámku sa dňa 1.februára 2013 konal celoslovenský ples Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR pod záštitou predsedu KDH Jána Figeľa.

 

       Túto spoločenskú udalosť poctili prítomnosťou predovšetkým predseda KDH Ján Figeľ, europoslanci Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky - Pavol Abrhán, Ján Hudacký, Peter Muranský a Radoslav Procházka.

Medzi zúčastnenými nechýbali podnikatelia a manažéri zo všetkých regiónov Slovenska.

         Hlavnou myšlienkou usporiadania plesu bolo využitie plesovej sezóny za účelom spoločenského stretnutia zamestnávateľov, podnikateľov, manažérov a priateľov. Zároveň išlo o naplnenie charitatívneho účelu, ktorý spočíval v udelení ocenenia vo forme finančnej podpory v každom regióne na Slovensku pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR v spolupráci s regionálnymi štruktúrami KDH venovalo celý finančný výťažok z plesu oceneniu niekoľkých občianskych združení so sociálnym zameraním alebo zameraním pre zdravotne postihnutých, pre sociálne slabšie rodiny a športovcov, a to:

Občianske združenie Slnečnica, Bratislava

Zastúpené Mgr. Erikou Csakovou. Je neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú v duchu humanizmu a kresťanských hodnôt poskytovať starým, chorým a núdznym opatrovateľské a ošetrovateľské služby

Rodina Cibuľová, Senica

Pomoc je venovaná rodine s deviatimi deťmi, ktorá prišla o svojho otca v roku 2011 keď tragicky zahynul pri autonehode.

Občianske združenie Helper, Nitra

Dobrovoľná organizácia zastúpená Lýdiou Pilkovou. Združenie pomáha v aktivitách zameraných na vylepšenie kvality života postihnutých a núdznych, sociálnych službách, a chorým rodinám. Podpora je venovaná chlapcovi Jožkovi s downovým syndrónom z obce Čajkov, aby mohol vycestovať do Lúrd na rehabilitačno - terapeutický pobyt.

Univerzitné pastoračné centrum Sv. Andreja a Benedikta, Trenčín

Spoločenstvo mladých ľudí zastúpené kaplánom dp. Jurajom Sedláčekom. Úlohou UPC je duchovná starostlivosť mladých v Trenčíne, ktorí sú zo sociálne znevýhodnených a mnohodetných rodín.

Neziskové organizácia PRE LUMEN, Banská Bystrica

Zakladateľom je konferencia biskupov Slovenska, v súčasnosti ho riadi ThDr. Juraj Spuchľak PhD. PRE LUMEN pracuje pre pomoc chorým, starším. Jej zameraním je náboženská a osvetová činnosť v oblasti duchovného života, budovania kultúry slovenského jazyka, ale aj kultúry Slovákov doma aj v zahraničí. Organizuje púte na pútnické miesta a podujatia, ktoré napomáhajú v duchovnej oblasti.

Občianske združenie Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom

Jeden z najväčších útulkov pre ľudí bez prístrešia, v ktorom žije cca 130 ľudí. Osídlenci sú ľudia bez domovov, liečili sa zo závislostí od alkoholu a drog. Pán farár Vladimír Maslák pomocou programu resocializácie vo forme chovania domácich zvierat a venovaniu sa rôznym remeslám sa snaží týchto ľudí zaradiť do zdravého života.

Diecézna charita, Žilina

Bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom v roku 2008. Poskytuje starostlivosť ľudom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženské a politické zmýšľanie. Cieľom charity je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi prostredníctvom profesionálnej pomoci vďaka darcom a sponzorom.

Štefan Svitko, Žaškov

Slovenský reprezentant a motocyklový pretekár, ktorý na Rely Dakar v roku 2012 dosiahol napriek zraneniu úspech a vybojoval najlepšie slovenské umiestnenie, 5. miesto.  V roku 2013 sa v 7 etape zranil a rely predcasne opustil.

Inštitút Krista Veľkňaza, Prešov

Založený biskupom Euardom Kojnokom v roku 1990. Inštitút je spoločnosťou kňazov a laikov žijúcich vo svete. Svojej činnosti sa venuje okrem iného pomoci chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.

Best Authentic Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News

Pridať nový komentár