Chrámový zbor Gaudium z Rakovej oslávil 10. výročie založenia koncerto

Chrámový zbor Gaudium z Rakovej oslávil 10. výročie založenia koncertom, vydaním CD a bolo mu udelené požehnanie Svätého Otca Františka

 

Vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej sa konal 26.12.2016 slávnostný vianočný koncert chrámového zboru Gaudium pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku. Generálnym partnerom vydania CD a slávnostného koncertu bolo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Koncert sa niesol v atmosfére vďaky Bohu za 10 rokov existencie zboru a všetkým ľuďom, ktorí prispeli a prispievajú k fungovaniu zboru.

V úvode koncertu odzneli známe slovenské koledy a spirituály v rôznych hudobných aranžmánoch v podaní Gaudia. V druhej časti prijala pozvanie k oslave jubilea a vystúpila, na domácej i medzinárodnej scéne mnohými oceneniami ovenčená, súrodenecká skupina Bažíkovcov s názvom B7 s pásmom vianočných a moderných skladieb spievaných a capella. V závere si spoločne zaspievali 4 vianočné sklady B7 a Gaudium.

 

Súčasťou koncertu bolo i uvedenie nového vianočného CD chrámového zboru Gaudium do života. Vďaka patrí všetkým sponzorom a partnerom, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto CD, predovšetkým Združeniu kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska.

Vyvrcholením kultúrneho programu bolo odovzdanie apoštolského požehnanie pápeža Františka Chrámovému zboru Gaudium pri príležitosti 10.výročia založenia zboru.

 

Príjemné pocity z kultúrneho a duchovného zážitku pretrvávajú dodnes.

 

Buy Kicks | Air Jordan 1 Low White/Black-Midnight Navy For Sale – Fitforhealth

Pridať nový komentár