Ján Figeľ, prvý podpredseda vlády a predseda KDH: „Slovensko potrebuje vytvoriť pre šport priaznivú klímu“

Národné rehabilitačné centrum Kováčová navštívili prvý podpredseda vlády a predseda KDH Ján Figeľ so šéfom Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom. V diskusii sa športové témy striedali so spomienkami na časy, kedy obaja rehabilitovali práve v Kováčovej. Jána Figeľa sme oslovili po stretnutí so zamestnancami národného rehabilitačného centra. Ako vnímate návrat na známe miesta v Kováčovej. Neožili spomienky na staré boľačky?

Tešil som sa sem, cítil som sa tu totiž veľmi dobre, preto nikdy nezabudnem na pomoc odborníkov, ktorí ma tu dávali dokopy v roku 2001 po ťažkom zranení krčnej chrbtice. Práve vtedy sme sa v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová spoznali s Jankom Riapošom, ktorý sa tu ocitol po autohavárii. Na vlastnej koži sme sa obaja presvedčili, že aj keď sem ľudia prichádzajú s veľkými ťažkosťami, nádej a vzájomná solidarita im veľmi pomáhajú. Národné rehabilitačné centrum Kováčová má pozíciu uznávanej inštitúcie v rámci strednej Európy, ľuďom pomáha k návratu do bežného života dokonalé skĺbenie vysokej odbornej profesionality s ľudským prístupom.

Sám ste hrávali futbal, k podpore športu sa aj otvorene hlásite. Kde vidíte vy miesto športovcov v spoločnosti?

Šport je úžasný fenomén, priťahuje masy, tiež ho mám veľmi rád. Hoci som sa pri futbale zranil, nezanevrel som naň. Šport generuje hodnoty, má pevné pravidlá i princípy, ktorých dodržiavanie je tak potrebné aj v občianskom spolužití. Šport nie je len o víťazstvách, učí nás prijímať aj porážky, je tiež o férovosti, súťažení, tímovom duchu aj zodpovednosti. V KDH sme zástancami myšlienky, aby sme šport v našej krajine rozvíjali celoplošne, teda so zmyslom pre kvalitu a s dostupnosťou pre všetkých zároveň. Faktom zostáva, že krajiny, v ktorých má šport dôstojné postavenie, sú nielen ekonomicky silné, ale majú rešpekt aj v medzinárodnom spoločenstve.

V slovenskom športe úspechy striedajú prehry, je dôležitejšie vyhrať alebo sa zúčastniť? Aký je váš pohľad na diskusie, či adresovať viacej podpory vrcholovému alebo masovému športu?

 Veľmi ťažká otázka. Faktom je, že Slovensko potrebuje vytvoriť oveľa priaznivejšiu klímu pre šport ako doteraz, zlepšiť treba legislatívu aj infraštruktúru. Športoviská musia byť dostupné pre všetkých, aby sa u ľudí rozvíjal zmysel pre šport tak, že ten sa stane prirodzenou súčasťou našej mentality. Svetu sme už predsa ukázali, že aj naša malá krajina môže vyhrávať s najlepšími. S trénerom našich zlatých hokejistov Jánom Filcom nás spájajú rovnaké názory, aj cez tento osobitný vzťah si formujem nazeranie na šport, vrcholový aj masový, oba si zaslúžia oveľa väčšiu podporu štátu. Ešte ako európsky komisár som mal na starosti aj agendu športu, z tejto pozície som spolupracoval s Jankom Riapošom ako predsedom Slovenského paralympijského výboru, dôverne poznám aj problémy telesne postihnutých športovcov. Býval pri futbalovom ihrisku, a preto jeho prvé kroky viedli na futbalový štadión. Ján Riapoš pôsobil v rôznych kluboch. Na invalidný vozík ho pripútala autonehoda v roku 1993. V Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej prvýkrát spoznal život zdravotne znevýhodnených ľudí po úrazoch. V rámci svojho postihnutia sa začal venovať stolnému tenisu, pretože tento druh športu nevyžaduje takú silnú fyzickú prípravu. Ján Riapoš je olympijsky víťaz z Atén, niekoľkonásobný majster Európy a predseda SPV. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov, nepočujúci športovci a Zväz mentálne postihnutých športovcov boli zakladajúcimi členmi Slovenského paralympijského výboru (SPV).

Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš podporuje KDH

Ján Riapoš je rodákom z Heľpy, rástol pri futbalovom ihrisku. Keď mal 25 rokov, autonehoda ho odsúdila na invalidný vozík. Na život ale nezanevrel, začal sa venovať stolnému tenisu, vyhral olympiádu a viac ráz sa stal majstrom Európy. V Kováčovej spoznal veľa príbehov, mnohé ho formovali. „Ak človek hľadá nové posolstvo pre svoje fungovanie, ťažko sa hľadajú nové pozitívne výzvy. Myslím si, že práve v kresťanstve je veľmi veľa pozitívnych odkazov pre život človeka. Pri kríze, ktorá vládne v dnešných časoch, je veľmi dôležité hľadať vo volebných programoch jednotlivých strán hodnotové strety. Ak sa chce mať tento svet lepšie, je nevyhnutné hovoriť o presadzovaní hodnôt. A práve to je náplň kampane, ktorá rezonuje na Slovensku pred 10. marcom z úst Kresťansto-demokratického hnutia, čo ma oslovilo,“ vyslovil Ján Riapoš dôvody, pre ktoré sa hlási k odkazom KDH. Spýtali sme sa aj, kde vidí on pozíciu športu v našej spoločnosti. „Šport je zaznávaný fenomén, a ak sa mu prinavrátia hodnoty a myšlienky, aké mu dával Pierre de Coubertin, môže byť silne motivujúcim faktorom pre celú spoločnosť. Človek nie je iba telo a duch, ale aj charakter. A práve šport pomáha budovať charakter, po ktorom tak všetci voláme, aby prišla obroda a mali sme viac charakterných ľudí v našej spoločnosti.“

trace affiliate link | Autres

Pridať nový komentár