Medzinárodná konferencia na tému: „Postavenie malých a stredných podnikov vo vybraných hospodárstvach krajín strednej Európy"

Pridať nový komentár