OC KDH Čadca, 21.9.2017 – v deň výročia úmrtia MUDr. Antona Neuwirtha

OC KDH Čadca, 21.9.2017 – v deň výročia úmrtia MUDr. Antona Neuwirtha (2004) sme si zaspomínali na túto osobnosť európskeho významu v nemocnici Čadca, kde má umiestnenú pamätnú tabuľu.

Dcéru Dr. Neuwirtha, pani Annu Záborskú privítal aj riaditeľ Okresnej nemocnice v Čadci, ktorý ocenil jej prístup k práci v Európskom parlamente.

Po spomienke sme absolvovali krátku návštevu v jeho pracovni. Zúčastnil sa miestny denník MY Kysuce.

 

Vážené prítomné zhromaždenie, milá pani dcéra Dr. Anna Záborská,

    tým, ktorí prichádzajú pokloniť sa pamiatke Dr. Antona Neuwirtha v deň výročia ukončenia jeho pozemskej cesty netreba vysvetľovať veľkosť a význam tejto osobnosti.

My sme jeho obdivovatelia, inšpirovaní životnou filozofiou a postojmi – bodaj by sa dalo povedať, že aj nasledovníkmi.

My sme si prišli zaspomínať a zdôrazniť, že aj Čadca bola za života poctená pôsobením tohto lekára, vedca, humanistu, politika a veľmi dôstojného, pokorného, sociálne cítiaceho človeka, bezpozlátkového pravdivo konajúceho kresťana.

Tento človek dostal do daru vysoký intelekt, húževnatosť, chuť poznania, príklad poctivej rodinnej výchovy a vieru.

A bol zasadený spravovať svoje talenty do obdobia od Slovenského štátu – cez druhú svetovú vojnu – socializmus až novembrovú revolúciu.

Kým vytavil zo svojho života profil, aký dnes charakterizuje meno Anton Neuwirth

  • prešiel si tento vyznávač tolerancie medzi rasami a náboženstvami zážitkom straty vlastných 12tich najbližších z rodiny v koncentračnom tábore
  • zážitkom 6,5 ročného väzenia z vykonštruovaných politických dôvodov
  • zážitkami úplne prázdnej peňaženky, keď v cudzine jeho rodina mohla mať večeru len vďaka vyhrávajúcim žrebom
  • zážitkom zrady vedeckých kolegov, keď ho ako spoluautora výskumu neuviedli pri preberaní Nobelovej ceny
  • zážitkom ochorenia manželky na rakovinu
  • zážitkom degradácie výskumníka znalého 7 jazykov na vidieckého lekára
  • zážitkom nepripustenia dcéry k promóciám za to, že neuznal materializmus ako určujúcu ideológiu

Dr. Neuwirth – sám vedome prijal rozhodnutie, že zlo sa dá poraziť len konaním dobra, že utrpenie nemá zmysel, ak jeho ovocím nemá byť odpustenie.

                                

Opakovane prosí, aby v ňom ani jeho 4 deťoch neskrsla nenávisť voči ubližovateľom za dlhodobé príkoria a odlúčenie, ktoré im spôsobili.

Zdôrazňuje, že odpustenie neznamená hrubú čiaru za minulosťou, ani prehodnotenie zlého skutku na dobrý, či tolerovanie nespravodlivosti.

Odpustiť možno jedine jednotlivcovi, keď obnovíme láskyplný vzťah a vytvoríme predpoklad, aby ubližujúci mohol činiť pokánie.

Nikdy nie je cestou pomsta, stupňovanie nenávisti a vybavovanie si účtov. Touto osobnou filozofiou sa stáva významnou postavou slovenského katolíckeho myslenia 20. storočia.

Jednoducho jemný človek s oceľovo pevnou vierou.

Vo väzení či na slobode pomáha chorým, umierajúcim, sociálne slabším, celoživotne im odovzdáva desiatok zo svojho, nevezme úplatok od pacienta, osobne šíri osvetu, objavuje vakcínu na záchranu zdravia, túži po trvalom vzdelávaní a formovaní mladej generácie.

Všetci zažívame príkoria vo vlastných životoch. Na tejto tabuli  máme príklad človeka, ktorého sa oplatí nasledovať – je skutočný, rukolapný, mali sme ho možnosť poznať osobne, pred 13 rokmi ešte s nami diskutoval, tvoril víziu slovenskej ústavy, medzištátnych zmlúv. 

Dr. Neuwirth zanechal cenný odpočet svojho života a zhodnotil svoj potenciál nasledovaniahodným spôsobom. Toto nie je pátos pri pomníku zosnulého – Dr. Neuwirtha ešte za života prosili o odpustenie jeho udavači, dozorca z väzenia odporúčal jeho synovi, aby žil ako otec, osobitne ho mal rád Ján Pavol II a na konci misie veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici ho osobne vyzdvihol pri rozlúčke mimoprotokolárnym spôsobom, zakladajúci inštitút vzdelávania mladých angažovaných ľudí Spoločenstvo Ladislava Hanusa ho poprosil o duchovné gestorstvo. Bol zakladateľom kresťanskej politiky, poslanec NR SR, čestný predseda KDH, predseda politických väzňov na Slovensku.

Máme tu živý príklad, ako sa dá príkorie transformovať na dar.

 

Česť jeho pamiatke!

Running sports | Nike

Pridať nový komentár