Prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ odprezentoval v Trnave svoju novú knihu

Zaplnená sála Marianum, ktorá je súčasťou palácovej zástavby Arcibiskupského úradu v Trnave bola v stredu 7. marca svedkom prezentácie novej knihy bývalého hlavného vyjednávača vstupu Slovenska do Európskej únie, prvého slovenského eurokomisára a dnes podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa.

Takmer 300-stranová kniha V centre spoločnej Európy mapuje šesťročné pôsobenie Jána Figeľa v európskych štruktúrach. Autentická publikácia posúva čitateľa do absolútneho centra diania, odkazuje na dôležité rozhodnutia, prezentuje postoje, myšlienky a názory slovenského eurokomisára v období, kedy zažila Európska únia rozširovanie o krajiny strednej a východnej východnej Európy.

Ako občan Slovenska som mohol v Bruseli prednášať to, o čom som bol doma už dávno presvečený: že nie sme príťažou, ale prínosom. Že sme síce ekonomicky chudobnejší, ale máme hospodársku vitalitu, konkurencieschopnosť, zmysel pre racionálne reformy, že sme celkovo posilnením pre Európsku úniu. Slovensko prinieslo do spoločenstva svoju identitu, kultúru a hodnoty, zmysel pre spoločné záujmy. Byť v centre diania znamená byť súčasťou komunikácie, spolupráce, znamená prijímať i ponúkať inšpiráciu,” konštatuje Ján Figeľ.

V pamätiach súčasného prvého podpredsedu vlády sa našiel priestor aj na príhovory najvyšších predstaviteľov Európskej komisie. Počas prvých šiestich mesiacov Figeľovho pôsobenia v roli eurokomisára viedol Komisiu Romano Prodi. “Boli to skutočne zložité, ale zároveň vzrušujúce mesiace, počas ktorých sa tvorila nová Európa. S Jánom Figeľom sme spolupracovali len niekoľko mesiacov, no náš vzťah prerástol aj do osobnej roviny. Som si istý, že jeho práca prispeje k lepšej budúcnosti,” uviedol Prodi.

Prečítať si príbeh Jána Figeľa zaznamenaný prostredníctvom knihy V centre diania odporučil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. “Ján je niekým, kto verí v étos verejnoprávnej služby a od svojich začiatkov na politickej scéne sa usiloval uprednostňovať zásadovosť pred osobným prospechom, podstatnosť pred sebaštylizáciou. Počas pôsobenia v Bruseli inšpiroval aj iných svou neotrasiteľnou vierou v hodnotu európskej integrácie. Odporúčam prečítať si príbeh Jána Figeľa,” napísal Barroso.

Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid a bývalý spolupracovník Jána Figeľa v príhovore spomínal na obdobie, kedy bol Figeľ hlavným vyjednávačom vstupu Slovenska do EÚ. “Chodievali k nám diplomati z celej Európy. Spomínam si na tie vytrénované a strojené úsmevy. Po piatich minútach rozhovoru s Jáno Figeľom sa im úsmevy vytratili. Pochopili, že majú pred sebou partnera, ktorý vie, čo chce, a ktorý si získal okamžite ich rešpekt. Vraví sa, že ak sa diplomat neusmieva, tak vás pozorne počúva. A u vyjednávača Figeľa sa zahraniční hostia príliš často neusmievali,” poznamenal Šmid.


Príhovor J. Figeľa sledujú v pozadí primátor V. Butko a rektor Trnavskej univerzity M. Šmid

Primátor mesta Trnava Vladimír Butko pripomenul, že s prvým slovenským eurokomisárom ich viaže priateľstvo už od polovice 90. rokov. Ako zdôraznil, hodnoty zakladateľov Únie Konrada Adenauera či Roberta Schumana vyznával Figeľ už dávno predtým, ako sa stal slovenským eurokomisárom.

Táto kniha hovorí o Slovensku v Európskej úniii, zaujímavým spôsobom a veľmi konkrétne približuje celé dianie. Myslím si, že publikácia má hodnotu, ktorú ocenia nielen laickí čitatelia, ale aj politici, pedagógovia, historici či študenti.,” poznamenal Butko a zároveň vyjadril poďakovanie, že si Ján Figeľ vybral pre prezentáciu svojej novej knihy práve Trnavu.

Trnava je súčasťou nielen slovenského, ale aj európskeho historického dedičstva. Som rád, že sme sa tu dnes spolu mohli stretnúť práve v týchto nádherných priestoroch sály Marianum,” poznamenal Figeľ.


O venovanie z pera prvého slovenského eurokomisára bol veľký záujem

Európa je malá, starne, ale pre ľudí je veľmi atraktívna. Je to práve pre kvôli tomu čo znamená, čo dostala, aké hodnoty zastáva. Ak ich bude aj naďalej rozvíjať a zastávať, bude aj naďalej veľa znamenať. Ak nie, svet ju absorbuje, pohltí. Pre Európu musí byť v centre záujmu človek,” predniesol na záver.

 

Running Sneakers Store | Nike Running

Pridať nový komentár