Cestné prepojenie Kysúc a Oravy skompletizovali dokončením 4,5-km úseku

Odovzdanie 4,5-kilometrového úseku cesty III. triedy III/5202 Vychylovka do užívania v piatok skompletizovalo 14-kilometrové cestné prepojenie Kysúc a Oravy medzi obcami Nová Bystrica a Oravská Lesná.

Prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Figeľ, uviedol, že súčasťou modernizácie prepojenia Kysúc a Oravy bola nielen cesta II. triedy medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou, ale aj rekonštrukcia cesty v Novej Bystrici – Vychylovke spolu s chodníkom. „Cesta už zodpovedá modernejším a bezpečnejším parametrom, ktoré chránia aj chodcov a vodičov a vytvárajú oveľa kvalitnejšie cesty na prepravu osôb a tovarov. Považujem skompletizovanie celého úseku a jeho skolaudovanie za zodpovednosť investora a zhotoviteľa tak, aby mohla byť stavba prevzatá a odovzdaná,“ povedal Figeľ. Dokončenie cesty znamená pre Kysuce a Oravu významný medzník v rozvoji ekonomiky a turizmu. „Výstavba tejto cesty bola veľmi potrebná, pretože táto lokalita potrebuje investície. Som veľmi rád, že tu môžem byť, pretože ide o krásny, aj keď ťažký kraj. Kysuce, a za kopcami Orava, si zaslúžia, aby mali možnosti rozvíjať sa. Na jednej strane sú to krásne kraje, ktoré sú ospevované, navštevované a citované, na strane druhej opúšťané, ak niet príležitosti a ak niet práce či perspektívy. Cieľom stavania, obnovovania, rekonštruovania modernizácie ciest je vytvárať doplnok k tomu, čo je krásne. Dostupnosť, bezpečnosť, obslužnosť, mobilitu a spojenie či na Slovensko alebo do Poľska a Čiech. Kysuce a Orava potrebujú takéto spojenia a ja som veľmi rád, že môžem konštatovať skolaudovanie záverečnej etapy prepojenia medzi Kysucami a Oravou,“ netajil radosť Ján Figeľ nad úplným dokončením náročného projektu. „Cesta završuje veľmi rozsiahlu históriu celého diela. Dnes je stavba odovzdávaná cez Slovenskú správu ciest. Teší ma, že je to finále dôležitej histórie stavby a spojenia dvoch regiónov. Výrazne sa tým podporí regionálny rozvoj, cestovný ruch a celková modernizácia kraja, ktorý, opakujem, nemá ľahké podmienky, či už sociálne alebo ekonomické,“ uzatvoril Figeľ. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC), Pavel Pavlásek, doplnil, že na 4,5 kilometra cesty III. Triedy 5202 nadväzuje 9,5 kilometra cesty II. triedy. „Je to pokračovanie cesty II. triedy 520, ktorá spája Kysuce a Oravu. Celkové náklady na obnovu cesty III. triedy Vychylovka sú zhruba 1,6 milióna eur s DPH. A vyše 80 miliónov eur je náklad na stavbu novej cesty Preložka cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná,“ dodal Pavlásek. Práce na stavbe cesty medzi Oravou a Kysucami sa začali na jar 2004. Výstavbu financovanú zo štátneho rozpočtu zabezpečilo podľa Pavláska Združenie Nová Bystrica - Oravská Lesná, ktoré tvoria spoločnosti Strabag, Skanska a ZIPP. „Na trase cesty II/520 v úseku Nová Bystrica - Oravská Lesná je vybudovaných 11 mostných objektov s celkovou dĺžkou 1254 metrov. Najdlhší mostný objekt je dlhý 693 m. Stavbu dali do predčasného užívania v novembri 2008,“ uzatvoril Pavlásek.

GM

Komentáre

Komentár: 
cesta ktorá stojí za to aby si ju človek pozrel

Pridať nový komentár