Púť za referendum v Ríme v termíne 31.1.- 4.2.2015

Modliť sa pri hroboch svätých apoštolov,  „vyprosiť požehnanie  pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského života a rodiny,  to bolo cieľom Púte slovenských  rodín v Ríme. Púť zorganizovalo občianske združenie Fórum života aj s podporou nášho združenia. Púť bola  spojená s účasťou na generálnej audiencii Svätého Otca a tiež audiencie u vladyku  Cyrila Vasiľa - Sekretára Kongregácie pre Východné Cirkvi. Podľa predsedníčky Fóra života, Marcely Dobešovej, "Chceli sme odovzdať posolstvo Svätému Otcovi, že na Slovensku je silná skupina ľudí, ktorá chráni rodinu pre dobro celého Slovenska i Európy. Pri generálnej audiencii  Svätý Otec adresoval osobitné slová prítomným Slovákom: „Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.“

latest Nike release | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov

Pridať nový komentár