Galérie

Dňa 29. apríla sa v Divadle J. Palárika v Trnave sa konala spomienka na 25. výročie kresťanskej demokracie na Slovensku. V úvode si zaplnená sála divadla prostredníctvom krátkeho videa spomenula na zakladanie Kresťansko demokratického hnutia, ktoré je nositeľom kresťanskej demokracie na Slovensku.

   Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR finančne pomohlo zorganizovať Združeniu kresťanských pedagógov Slovenska celoslovenskú púť učiteľov v Košiciach. V sobotu 25. apríla 2015 sa na nej zúčastnili aj vychovávatelia , katechéti, animátori a desiatky ľudí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.

Dňa 24. apríla 2015 o 17:00 hod.  sa v Bratislave na Škarniclovej ulici slávnostne odhalil Pamätník spoločenstvu RODINA Tomislava Kolakoviča. Výstavbu tohto Pamätníka podporil aj prezident Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR, Ing. Pavol Faktor.

Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR z Banskobystrického kraja spolu so svojím prezidentom Ing. Pavlom Faktorom včera 31.3.2015 odovzdali finančný výťažok z XXII.rocníka Reprezentačného plesu ZKPM SR, ktorý sa konal 17. januára v hoteli Minerál v Dudinciach.

Dňa 23. marca o 16.00 hod sa v Aule Teologickej Fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave konala diskusia - uvedenie knihy A. Giordana - Iná Európa je možná, pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR Jánom Figeľom.

Modliť sa pri hroboch svätých apoštolov,  „vyprosiť požehnanie  pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského života a rodiny,  to bolo cieľom Púte slovenských  rodín v Ríme. Púť zorganizovalo občianske združenie Fórum života aj s podporou nášho združenia. Púť bola  spojená s účasťou na generálnej audiencii Svätého Otca a tiež audiencie u vladyku  Cyrila Vasiľa - Sekretára Kongregácie pre Východné Cirkvi. Podľa predsedníčky Fóra života, Marcely Dobešovej, "Chceli sme odovzdať posolstvo Svätému Otcovi, že na Slovensku je silná skupina ľudí, ktorá chráni rodinu pre dobro celého Slovenska i Európy. Pri generálnej audiencii  Svätý Otec adresoval osobitné slová prítomným Slovákom: „Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.“

Uplynulú sobotu, dňa  21. februára 2015 sa v priestoroch Agrokomplexu v meste Nitra oslavovalo 25. výročie Kresťanskej demokracie na Slovensku. 

Dňa 14. februára 2015 sa o 19:00 hod sa v Dome kultúry v Čadci rozoznel spev Jozefa Pavlusíka  a Valentínsky ples pod záštitou Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR a Kresťanskodemokratického hnutia začal odohrávať ďalší ročník plesania v znení všetkých zaľúbených.

Dňa 14.2.2015 sa uskutočnil XXIII. ročník Reprezentačného plesu OC KDH Trnava v Jaslovských Bohuniciach. Združenie podporilo aj tento XXIII. ročník reprezentačného plesu.

Stránky