Aktuality

Slávnostná sv. omša za ZKPM SR

23.1.2016 18:00

           V Katedrále sv. Martina v Bratislave, na sviatok sv. Jána Almužníka 23. 1.

17. ročník výstupu na Pustý hrad

16.8.2015 10:30

Tohtoročná sezóna archeologického prieskumu na Pustom hrade priniesla archeológom nečakané prekvapenie v podobe nálezu kompletne zachovaného jednos

Paneuropean Working Group on 28 April 2015 in Strasbourg

28.4.2015 17:30

Dear supporters of the Paneuropean movement,

Stanovisko ZKPM SR ku kauze Váhostav

14.4.2015 19:23

Nie minister, ale štatutárny zástupca súťažiacej spoločnosti je zodpovedný za predloženie cenovej ponuky vrátane výšky ponúkanej ceny. V prípade, že má súťažiaci nejasnosti v zadaní, má možnosť požiadať o vysvetlenie. Dlhodobo odmietané legislatívne návrhy na ochranu subdodávateľov z dielne KDH by boli riešením aj v kauze "Váhostav". Domnievame sa, že v tomto prípade bol povýšený osobný záujem nad korektné podnikanie. Žiadame vládu SR, aby zabezpečila vyplatenie finančných prostriedkov subdodávateľom za odvedenú prácu. Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR vyjadruje plnú podporu Jánovi Figeľovi.

Stránky