Z domova

Slávnostná sv. omša za ZKPM SR 2019

23.1.2019 22:15

Na sviatok sv. Jána Almužníka, patróna podnikateľov, bola v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa  23. 1. 2019 J. E. Mons.

Živčáková - Pútnické miesto

7.10.2018 10:15

V prekrásnom prostredí kysuckej prírody sa v nedeľu 7.10.2018 zišli veriaci na tradičnej jesennej púti na Živčákovej, ktorú celebroval Mons. Galis, a svätou omšou si uctili výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi. Počasie púti prialo a tak si veriaci po svätej omši mohli vychutnať guláš, ktorý pripravovali a podávali aj zástupcovia nášho združenia.

Za Palom MINÁRIKOM

12.3.2018 12:00

Drahý PRIATEĽ!

Rada KDH Zvolen

11.11.2017 19:34

Rada KDH na svojom zasadaní dňa 10.6.2017 v Považskej Bystrici prijala uznesenie:

Snem ZKPM SR

26.10.2017 20:10
Každoročne sa v sídle združenia stretávajú zástupcovia ZKPM SR, aby prerokovali viaceré témy.

19. ročník výstupu na Pustý hrad

24.9.2017 22:43

Prvý jesenný víkend sa uskutočnil už 19. ročník výstupu na Pustý hrad vo Zvolene. Okrem prehliadky Pustého hradu sa už tradične konala vo veži  na Dolnom Pustom hrade svätá omša. Napriek už chladnejšiemu počasiu, bola účasť na podujatí hojná.

Stránky

Subscribe to Z domova